W subiektywnej prasówce – w każdy  poniedziałek rano – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w lokalnych gazetach i portalach internetowych.

W „Wiadomościach Powiatowych” (nr 16/2016) ukazał się wywiad, którego udzielił Marcin Gwóźdź – prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w Ząbkowicach Śląskich.

Przez ostatnie lata spółka zrealizowała kilka projektów. Kluczowym projektem jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej realizowana w czterech etapach – to skanalizowanie miejscowości: Grochowiska, Pawłowice i Braszowice. W tej chwili trwa budowa łącznika pomiędzy oczyszczalnią ścieków a miejscowością Grochowiska oraz budowa kanalizacji w Grochowiskach. Wykonawca podjął prace i w przeciągu kilku najbliższych tygodni zostaną one zakończone. Kolejnym etapem inwestycji jest skanalizowanie miejscowości Pawłowice, dwa kolejne to kanalizacja Braszowic do drogi krajowej nr 8 i powyżej „ósemki”. To są nasze priorytety na najbliższe lata – podkreśla prezes Marcin Gwóźdź. Ostatnie ważne inwestycje? Przypomnijmy, że spółka realizowała projekt porządkowania gospodarki ściekowej w obrębie ulic Armii Krajowej, Dolnośląskiej, Proletariatczyków. Zostały zlikwidowane stare szamba, co przez lata wiązało się z wieloma niedogodnościami dla mieszkańców. A w ostatnim czasie? Wymieniliśmy bardzo dużo przyłączy wodociągowych pod drogami transportu rolnego, m.in. w Tarnowie, Stolcu i Kluczowej, sieć wodociągową w ul. Bolesława Prusa i Marii Konopnickiej, częściowo w ul. Stanisława Staszica, zwodociągowaliśmy też Rakowice. Wybudowano również sieć wodno-kanalizacyjną na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej. Mimo, że tak ogromne pieniądze zakopujemy pod ziemią, to wydatki będą odczuwalne przez mieszkańców, poprawia się bowiem jakość świadczonych usług – wyjaśnia prezes Marcin Gwóźdź. Inwestujemy w sieć wodociągową i kanalizacyjną, modernizowane są ujęcia wody, przez co poprawiamy jej jakość. Zmniejszamy także ilość awarii, co dla mieszkańców jest bardzo ważne. (…) Miasto jest skanalizowane w 99,5%. Mamy jednak bardzo dużo sieci pamiętających jeszcze czasy poniemieckie albo lata 60. I 70.  (…) Chcemy też pozyskać środki na dokończenie wodociągowania gminy. Miejscowości jak Siodłowice, część Szklar i część Bobolic jeszcze nie posiadają komunalnej sieci wodociągowej, a zmieni się to w najbliższych latach – deklaruje nasz rozmówca.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec na swoim fanpejdżu Facebook (pod datą 22.04.2016) poinformował o kolejnej dotacji pozyskanej przez tę gminę.

Bardzo dobra wiadomość dla naszej Gminy. Odebrałem dzisiaj promesy zapewniające kolejne bardzo duże środki na realizację ważnych dla naszej Gminy zadań. Wsparcie rządowe zostało przyznane na przebudowę budynku hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim, jak również zabezpieczenie skarpy osuwiska przy dawnym budynku Rządcy w pobliżu Pałacu Księżnej Marianny Orańskiej. W pierwszym przypadku inwestycja jest niezbędna ze względu na fatalne błędy w trakcie budowy hali, Skutkują one przeciekaniem dachu po intensywnych opadach deszczu. W tym drugim miejscu wykonana zostanie rekonstrukcja muru oporowego oraz zabezpieczona zostanie skarpa. Prace te będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków, aby jak najwierniej przywrócić pierwotny stan tego urokliwego miejsca. Na oba przedsięwzięcia otrzymaliśmy łącznie 560 000 zł. Przed nami sporo pracy, ale takie wsparcie mobilizuje nas. Kamieniec Ząbkowicki jest jest jedną z 48 dolnośląskich gmin, którym przyznano dotacje.

Portal „Doba.pl” (pod datą 19.04.2016) alarmuje w kwestii planów likwidacji siedziby Policji w Złotym Stoku.

„Władze chcą zlikwidować rewir dzielnicowych w Złotym Stoku” – nasza redakcja otrzymała taką enigmatyczną informację. Zarówno burmistrz Grażyna Orczyk, jak i komendant powiatowy Arkadiusz Szmytkowski zgodnie twierdzą, że żadne z nich nie chce likwidacji punktu przyjęć rewiru dzielnicowych. Jednak widmo zamknięcia punktu jest coraz realniejsze. (…) Grażyna Orczyk przekonuje, że kieruje nią troska o bezpieczeństwo mieszkańców: – Zależy mi na tym, żeby był posterunek, a nie punkt przyjęć, gdzie policjanci są raz w tygodniu, a zdaję sobie sprawę, że na 15 metrach kwadratowych nie można tego zrobić. Więc ja deklaruję ten lokal, jak nie ten, to inny, deklaruję pomoc organizacyjną i finansową. Bywają takie tygodnie, że policjantów nie ma nawet raz w tygodniu i to mnie mieszkańcy proszą o interwencję, bo nie mogą na przykład zostawić korespondencji. Mam bardzo wiele sygnałów, że kontakt jest z policją ograniczony i nie spełnia oczekiwania mieszkańców. Chcę stworzyć komfortowe warunki dla policjantów. Komendant odpowiada, że pani burmistrz myli pojęcia, a o otworzeniu posterunku nawet nie było mowy.  Utworzenie posterunku musi być uwzględnione w etacie jednostki, a jest to przynajmniej 5 funkcjonariuszy: kierownik posterunku, dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów dochodzeniowo-śledczych. W powiecie ząbkowickim takich etatów nie ma, wręcz przeciwnie tendencja jest taka, że co roku etaty są  zabierane i nic nie wskazuje na to, żeby się to miało zmienić. – Nie miałem żadnego pisma od pani burmistrz, że jest jakiś kłopot z funkcjonowaniem punktu przyjęć dzielnicowych. Może się zdarzyć, że jeśli w czasie przyjęć jest  interwencja, czy wypadek, to policjantów nie ma w punkcie, bo muszą być gdzieś indziej i to jest chyba zrozumiałe. Nie ma dnia, żeby na terenie Złotego Stoku nie było służby, poza tym na drodze krajowej 46 są rozlokowane patrole na odcinku od mniej więcej Mąkolna aż pod Paczków.  A pod komisariat w Kamieńcu podlegają dwie gminy, to duży obszar dla takiej ilości policjantów – tłumaczy komendant – Jeśli zabierze się nam lokal w urzędzie, a nie zaproponuje jakiegoś godziwego innego miejsca, to dostępność do policji będzie jeszcze mniejsza. Mieszkańcy będą musieli jeździć nawet z najdrobniejszymi sprawami do komisariatu w Kamieńcu, któremu podlega rewir w Złotym Stoku.

W „Expressie-miejskim.pl” (pod datą 21.04.2016) czytamy o darowiźnie, jakiej samorząd powiatowy dokonał na rzecz państwowej straży pożarnej z pojazdu, który był użytkowany przez PSP od 2009 r.

Specjalny samochód strażacki z wysięgnikiem hydraulicznym od 21 kwietnia jest własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akt darowizny auta o wartości prawie 1 mln zł odebrał z rąk starosty Romana Festera i wicestarosty Mariusza Szpilarewicza komendant PSP st. bryg. mgr inż. Marek Wydmuch. Samochód za kwotę 1 miliona 171 tys. 200 zł został zakupiony w 2009 roku przez powiat ząbkowicki w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej”. Jego właścicielem był powiat, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej użyczała auto. Po zakończeniu pięcioletniego okresu monitorowania trwałości projektu, samochód wraz dwoma zestawami łączności radiowej został przekazany na własność strażakom.

„Gazeta Ząbkowicka” (nr 134/2016) odnosi się do poruszanej już swego czasu w naszym portalu sprawy niszczejącego zabytkowego cmentarza w Ząbkowicach Śląskich.

Zabytkowy cmentarz przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach po raz kolejny był narażony na dewastację. Kolejne drzewo runęło na znajdujące się na terenie nekropolii groby. Czy Urząd Miasta nie powinien dokonać w końcu wycinki drzew, których stan może być niebezpieczny nie tylko dla grobów, ale także ludzi? A warto podkreślić, że dla wielu mieszkańców ząbkowicki cmentarz jest łatwym skrótem oraz miejscem libacji alkoholowych. Wielokrotnie podnosiliśmy już temat zabezpieczenia zabytkowej nekropoli, jednak poza zamówieniem opracowania roślinności, która porasta cmentarz nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Aktualne wydarzenie kolejny raz uświadamia dużą obojętność o godne zabezpieczenie i utrzymanie dawnego cmentarza miejskiego. Czy władze miasta zechcą zająć się porządkiem na cmentarzu? Niestety nie udało nam się tego dowiedzieć.

Internetowy serwis telewizyjny „DAIMedia” (pod datą 19.04.2016) udostępnił relację ze spotkania dla przedsiębiorców, które było zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.