Zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbyły się tym razem w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego „I love English”, plastycznych (collage, frotaż) „Poznajemy mieszkańców oceanu” oraz wykonywały koszyki wielkanocne.