Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Dzisiaj zostawiamy Państwu jeden z najbardziej znanych fragmentów Pisma Świętego – Hymn o miłości z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Koryntian. Wykonany w 1989 roku a cappella przez Czesława Niemena – podczas festiwalu piosenki w Opolu. Utwór, wpisujący się treścią i stylem śpiewu w duchowy klimat rozpoczynającego się dzisiaj Wielkiego Tygodnia, nie nadaje się do słuchania „przy okazji”, gdzieś „w tle”.  Nie jest ważny nawet obraz video, bo jest wręcz minimalistyczny (znaczące gesty wokalisty i reakcja widowni). Liczy się tekst – jego znaczenie oraz zakotwiczona w nim inspiracja, ubrane w niezwykły głos nieżyjącego już jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów.

W samo południe” w każdą niedzielę i święta prezentujemy naszym Czytelnikom krótką refleksję nad tym, co ważne w życiu każdego z nas. Zachęcamy Czytelników do przesyłania linków do własnych lub znalezionych w sieci klipów, które będziemy udostępniać wszystkim odbiorcom naszego portalu. Przesyłki można kierować poprzez formularz TWOJA INFORMACJA.