„Nie dajcie sobie ukraść życia, nie dajcie odebrać sobie miłości, przyjaźni i radości” – apelował do młodzieży wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz – podczas Festiwalu Profilaktycznego Młodzieży Dolnego Śląska, który pod hasłem „Dopalacze – Wypalacze”, odbył się w miniony wtorek w Ząbkowicach Śląskich.

Zjawisko używania substancji psychoaktywnych, jakimi są dopalacze stanowi olbrzymi problem. Skala tego zjawiska rośnie gwałtownie, o czym już przestrzegaliśmy w naszym portalu. W 2015 r. do polskich szpitali z objawami zatruć trafiało średnio 450 osób miesięcznie. Rekordowy pod tym względem był rok 2014, gdy 2,5 tys. osób trafiło do szpitali (dwa i pół razy więcej niż w 2013 r. !).

Dopalacze są substancjami bardzo groźnymi dla zdrowia. W efekcie ich zażywania dochodzi do uszkodzenia nerek, płuc, kłopotów z krążeniem czy pojawienia się drgawek. Problem narasta, jest coraz więcej  przypadków zgonów i ostrych zatruć związanych z tymi substancjami. W związku z tym, że zjawisko to dotyka osoby z naszego otoczenia, młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich, wraz z kadrą, postanowiła zająć się tą problematyką poważniej. I w ten właśnie sposób 15 marca 2016 r. w Ząbkowickim Ośrodku Kultury odbył się po raz pierwszy Festiwal Profilaktyczny Młodzieży Dolnego Śląska pod hasłem „Dopalacze – Wypalacze”. Koordynatorami projektu byli: Jolanta Tańcula – pedagog Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP oraz Małgorzata Masełko z Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Festiwal  patronatem objęły lokalne instytucje: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, Urząd Miasta i Gminy Bardo; Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Policji, Ząbkowicki Ośrodek Kultury oraz Dolnośląska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu.

Początek imprezy to prezentacja najlepszych klipów video, jakie zrealizowano w ramach konkursu „Razem bezpieczniej” zorganizowanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, pod hasłem „Dopalacze kradną życie”. Obejrzeliśmy spoty przygotowane przez hufce OHP w: Wołowie, Przemkowie i Dzierżoniowie. Filmiki stały się prologiem do programu przygotowanego przez młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. Młodzi przypomnieli w krótkich rozważaniach prowadzonych w półmroku sceny postacie młodych ludzi, którzy przegrali z dopalaczami i zmarły bardzo młodo. W formie wokalnej opowiedziano też historię chłopca zafascynowanego używaniem substancji psychoaktywnych, który zatracił wszelkie wartości, ale rodzina i bliskie mu osoby walczyły o niego. Dało to chłopcu energię do leczenia się z nałogu. Zdaniem autorów i wykonawców „zawsze jest szansa na odnalezienie właściwej drogi, z pomocą najbliższych można osiągnąć wszystko, tylko trzeba mieć wolę walki, a życie może wrócić na właściwe tory i dawać szczęście.”

Podczas festiwalu odbyły się trzy konkursy. Na scenie liczna młoda publiczność mogła podziwiać wokalne talenty swoich rówieśników oraz wsłuchać się w zawarte w ich utworach przesłanie dotyczące walki z dopalaczami. Z kolei w foyer sali widowiskowej ZOK oglądać można było prace plastyczne młodzieży ze szkół Powiatu Ząbkowickiego oraz jednostek OHP  z Dolnego Śląska. Natomiast w sali Ząbkowickiego Uniwersytetu III Wieku przeprowadzono quiz wiedzy o dopalaczach. Talenty i wiedzę nastolatków oceniało jury w składzie: Krystyna Szymańska –dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, młodszy aspirant Marzena Chwedeczko – asystent Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji oraz Zbigniewa Łupak – dyrektor Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. W konkursach uczestniczyły dziewczęta i chłopcy z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, Publicznego Gimnazjum w Budzowie, Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego w Ziębicach, Zespół Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie oraz jednostki Ochotniczych Hufców Pracy z: Mysłakowic, Jeleniej Góry, Przemkowa, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Wrocławia, Środy Śląskiej, Ziębic, Bystrzycy Kłodzkiej, Świdnicy, Legnicy, Polkowic i Strzelina.  Jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych konkurencjach:

 • konkurs plastyczny:
 1. miejsce – Kacper Malinowski z Gimnazjum Publicznego w Ziębicach,
 2. miejsce – Ewa Leszczyk z Hufca Pracy w Dzierżoniowie,
 3. miejsce – Patryk Górski z Hufca Pracy w Ziębicach,
 4. wyróżnienie – Krzysztof Bosek w Hufca Pracy w Jeleniej Górze.
 • quiz wiedzy o dopalaczach:
 1. miejsce – Karolina Kret z Gimnazjum Publicznego w Budzowie,
 2. miejsce – Małgorzata Rudzińska z Hufca Pracy w Ziębicach,
 3. miejsce – Natalia Ostojska z OSIW Ząbkowice Śląskie,
 4. wyróżnienie – Adrianna Kruk z Gimnazjum Publicznego w Ziębicach.
 • konkurs piosenki profilaktycznej:
 1. miejsce – Wiktoria Soroka – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
 2. miejsce – Bartosz Słonopas – z Hufca Pracy w Ziębicach,
 3. miejsce – Kamila Łuko z Gimnazjum Publicznego w Ziębicach,
 4. wyróżnienie – Ewa Struś z Hufca Pracy w Jeleniej Górze.

W ramach programu na scenie ZOK pokazano wstrząsające w swojej wymowie przedstawienie profilaktyczne pod tytułem „Autostrada do piekła”. Program wykonali uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie. Młodzi aktorzy prostymi środkami wyrazu podzielili się przesłaniem o szkodliwości rozmaitych substancji psychoaktywnych (tytoń, dopalacze, farmaceutyki, narokotyki) na młody organizm. Pokazali wprost jak bezmyślność, brawura i chęć zaimponowania innym może doprowadzić do tragedii.

Na zakończenie zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez patronów imprezy. Pamiątkowe dyplomy wręczono również przedstawicielom wszystkich placówek uczestniczących w imprezie. Główna organizatorka Festiwalu – Krystyna Zerbok – kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich, podsumowując kilkugodzinne spotkanie powiedziała m.in.: „Mamy nadzieję, że spotkanie to da wam  do myślenia, że będziecie pielęgnować swoje życie i zdrowie, a także mieć na uwadze zdrowie i życie  osób w naszym wspólnym otoczeniu. Życie to cenny dar, który należy cenić ponad wszystko, bo nikt nie  przeżyje  go za nas. W Was i nas niech będzie ta siła, która nie pozwoli zniszczyć i zaprzepaścić nam naszej przyszłości. Rozwijajmy nasze pasje i zainteresowania, troszczmy się o siebie, pracujmy na swoją pozytywną przyszłość. Każda minuta naszego życia niech będzie wartościowa, tego Wam wszystkim i i sobie również życzymy. Zapraszamy Was wszystkich za rok do udziału w kolejnej edycji i liczymy na równie duże zaangażowanie, jak w tym roku.”

Gośćmi I Festiwalu Profilaktyczny Młodzieży Dolnego Śląska w Ząbkowicach Śląskich byli:
 • Pani Mariola Skorupka – kierownik Działu Kształcenia i Wychowania oraz Pan Wojciech Gembara – pracownik Działu Kształcenia i Wychowania z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu,
 • Pan podinspektor Dariusz Matuszczyk – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
 • Pani komisarz Beata Borowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
 • Pan Mariusz Szpilarewicz – wicestarosta Powiatu Ząbkowickiego,
 • Pan Jerzy Organiściak – przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego,
 • Pani Krystyna Grzech – radna Rady Powiatu Ząbkowickiego,
 • Pan Zbigniew Nieć – radny Rady Powiatu Ząbkowickiego,
 • Pan Marek Błażejewski – kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich,
 • Pani Krystyna Szymańska – dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich,
 • Pan Ryszard Pawłowski – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
 • Pan Zbigniew Łupak – dyrektora Ząbkowickiego Ośrodka Kultury,
 • Pani Dorota Sierka – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich,
 • Pan Ryszard Pawłowski – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
 • Pani Marzena Chwedeczko – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich,
 • Pan Antoni Drożdż – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ząbkowicach Śląskich.