Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania po raz osiemnasty zorganizowały konkurs plastyczny „Mój dom moje miasto moja Ojczyzna”. W tym roku tematem przewodnim był jubileusz Związku.

W siedzibie Regionu 12 listopada dzieci i młodzież biorąca udział w konkursie poznała jego wyniki. Rozpoczęto od hymnu narodowego a następnie poloneza zatańczyli uczniowie z SP nr 99. we Wrocławiu. Na laureatów czekały nagrody. Wręczali je przedstawiciele dolnośląskiej „Solidarności” , prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Eugeniusz Murawski oraz dyrektor departamentu Wydziału Edukacji UM we Wrocławiu Jarosław Delewski. Obecny na uroczystości Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” gratulował wszystkim uczestnikom oraz opiekunom – nauczycielom z dolnośląskich szkół. Duży sukces odniosła uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich Natalia Gancarz, która w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła po raz drugi z rzędu pierwsze miejsce.

Natalia od lat odnosi sukcesy na tym polu. W 2014 roku zwyciężyła w międzynarodowym konkursie plastycznym a nagrodzona praca została wystawiona podczas dnia otwartego w Barbarastollen, państwowych archiwach w dawnej sztolni św. Barbary w Badenii- Wirtenbergii. Zostanie zamknięta w specjalnym pojemniku i zarchiwizowana jako dobro kultury.