Spółdzielnia socjalna „Słoneczko” w Bardzie, o której pisaliśmy w naszym portalu – pierwsza w Powiecie Ząbkowickim tego typu forma wychodzenia z kryzysu bezrobocia, choć nie jest oazą sukcesu, to jednak jej członkowie nie poddają się.

Zarówno Powiatowy Urząd Pracy, jak i samorząd Gminy Bardo starają się wspomagać spółdzielców, którzy wiosną tego roku, dzięki przyznanej dotacji,  postanowili uruchomić własną działalność gospodarczą. Otwarcie spółdzielni relacjonowaliśmy w naszym portalu. Pisaliśmy także o kłopotach, z jakimi „Słoneczko” boryka się. Niewątpliwie wyzwanie okazało się większym, niż początkowo oceniali to założyciele spółdzielni. Mimo to, każdego dnia podejmują współny wysiłek, aby znaleźć sposób na swoje miejsce wśród przedsiębiorców.

O tych wszystkich aspektach działania Spółdzielni Socjalnej „Słoneczko” w Bardzie, w ubiegłym tygodniu rozmawiały osoby, które – poza samymi członkami spółdzielni – były inspiratorami pomysłu jej założenia. Spotkanie zainicjowała Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W dyskusji wzięły też udział Barbara Sadowska – prezes Fundacji „Barka”,  Dagmara Szlandrowicz – specjalistka ds. organizacji działań partnerskich w Fundacji „Barka” oraz Wiesława Horowska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie. Przedmiotem debaty była ocena ponad półrocznej działalności „Słoneczka” oraz analiza możliwości dalszego wspomagania członków spółdzielni w pozycjonowaniu się na lokalnym rynku usług gastronomicznych i opiekuńczych. Omówiono także inicjatywę uruchomienia telewizji internetowej, której pierwsze testowe produkcje ukazały się już w sieci. Dyskusja była pierwszym etapem działań, które służyć mają wzmocnieniu motywacji członków spółdzielni oraz ich samodzielnej weryfikacji kierunków i form prowadzonej działalności na rok 2016. Przedstawicielki Fundacji „Barka”, która poręczyła przyznaną spółdzielcom dotację, odbyły też rozmowy w Urzędzie Miejskim w Bardzie. Można zatem mieć nadzieję, że mimo niestabilnej sytuacji, pierwsza w Powiecie Ząbkowickim spółdzielnia socjalna, spełni oczekiwania swoich członków i pozwoli im trwale wyjść z bezrobocia.