W ubiegłym tygodniu odbyły się po raz siódmy w Ząbkowicach Śląskich, zapowiadane przez nas, Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Ponad 30 wystawców prezentowało oferty pracy na ponad 1500 stanowiskach w Polsce i poza granicami kraju. Wydarzeniem towarzyszącym była specjalistyczna konferencja dla przedsiębiorców z udziałem ekspertów z różnych branż związanych z rynkiem pracy.

Ideą Targów było promowanie aktywnych postaw na rynku pracy oraz działań skutecznie przyczyniających się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Miejscem imprezy był gmach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły. Organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy pod honorowym patronatem Starosty Ząbkowickiego. Swoją ofertę zatrudnienia prezentowali lokalni pracodawcy, agencje zatrudnienia,  przedstawiciele służb mundurowych, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy.  Dzięki uczestnictwu w Targach, każda osoba poszukująca pracy miała możliwość złożenia na miejscu u pracodawcy dokumentów aplikacyjnych, a także odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Uzupełnienie atrakcyjnej oferty targowej stanowiła, również wcześniej zapowiadana, konferencja adresowana do przedsiębiorców pod hasłem „Rynek pracy – możliwości i perspektywy”. Gospodarzem konferencji był starosta ząbkowicki Roman Fester. Tematyka poruszana w trakcie poszczególnych wystąpień była odzwierciedleniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Prelekcje wygłosili: Monika Kwil-Skrzypińska – dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Barbara Serafinowska – nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Zdzisław Kowalski – kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Kłodzku, Piotr Cugowski – kierownik referatu ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu, Małgorzata Wołczyk – kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania QWSI oraz Irena Balikowska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Gośćmi Targów byli m.in.: samorządowcy z terenu Powiatu Ząbkowickiego na czele ze starostą Romanem Festerem, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gmin oraz członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Organizatorzy Targów serdecznie dziękują wszystkim wystawcom, zaproszonym gościom, osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz wszystkim instytucjom, które włączyły się w organizację przedsięwzięcia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Irena Balikowska przekazuje tą drogą szczególne podziękowania dla zespołu pracowniczego Urzędu, którego zaangażowanie sprawiło, że kolejne Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich można uznać za udane i owocne.