Informujemy że Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich z dniem 22 września 2015 r. ogłosił nabór wniosków:

  • o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nabór będzie trwał do dnia 30 października 2015 r. Czas trwania projektu: 10.09.2015 r. – 31.12.2015 r. Budżet programu w 2015 roku wynosi: 274.800,00 zł

Kto może przystąpić do programu ?

  • bezrobotny do 30 roku życia,
  • bezrobotny długotrwale,
  • bezrobotny powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotny niepełnosprawny.

Więcej informacji na stronie:

http://pup-zabkowice-slaskie.pl/wydarzenie/368/nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow