Tradycją już jest, że we wrześniu w Bardzie obchodzony jest Dzień Sybiraka. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Bazylice, składane były kwiaty pod pomnikiem martyrologii narodu polskiego na dziedzińcu klasztornym. W Centrum Kultury i Promocji odbyła się okolicznościowa akademia.

W obchodach udział wzięło bardzkie Koło Sybiraków, zaprzyjaźnione koła z terenu gminy Ziębice, rodziny Sybiraków, kombatanci, młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zaproszeni goście, wśród których znalazł się wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, starosta ząbkowicki Roman Fester oraz burmistrz Barda Krzysztof Żegański. Tuż po liturgii swoje odznaczenia wręczył Henryk Chodorowski ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem na placu klasztornym. Główna ceremonia miała miejsce w Centrum Kultury i Promocji. Złoty Krzyż Sybiraków wręczył Piotrowi Sławińskiemu wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. Honorowe krzyże zasługi otrzymały Katarzyna Krzysińska i Anna Bartkiewicz-Czaja. Niezwykle wzruszającą częścią spotkania było pożegnanie z funkcji prezesa Kazimierza Bobuli. Otrzymał on podarunki i listy gratulacyjne oraz został zobowiązany do dalszego uczestniczenia w życiu patriotycznym naszej gminy.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Przyłęku oraz zespołu „Wiolinek”. Podsumowaniem obchodów Dnia Sybiraka, które odbyły się wczoraj w Bardzie, mogą być słowa wieszcza Adama Mickiewicza „Jeśli my zapomnimy o nich, to Ty, Boże zapomnij o nas…”.

ZOBACZ RELACJE VIDEO DOSTĘPNE NA KANALE YOU TUBE GMINY BARDO