Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Uczniowie oraz Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa Absolwentów oraz Emerytowanych Nauczycieli i Pracowników na obchody Jubileuszu 70-lecia Szkoły, które odbędą się 25, 26 i 27 września 2015 roku.

Jubileusz 70-lecia naszej Szkoły to wyjątkowa okazja do jego wspólnego przeżycia. Zaplanowaliśmy 3-dniową serię wydarzeń, które stanowić mają część I Światowego Zjazdu Ząbkowiczan.

PROGRAM 70-LECIA LO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

25 września 2015 – piątek

12:30  Ślubowanie I rocznika Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich (Rynek – plac główny)

13:30 Akademia z okazji 70 rocznicy powstania  Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły (sala widowiskowa Ząbkowickiego Ośrodka Kultury – Rynek 24)

15:00 Spotkanie po Akademii przy kawie i ciastku  (aula Liceum Ogólnokształcącego – ul. Powstańców Warszawy 8)

17:00 Występy artystyczne zespołów ząbkowickich: chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespół taneczny, uczniowie i absolwenci  LO,  teatr miejski (sala widowiskowa Ząbkowickiego Ośrodka Kultury – Rynek 24)

26 września 2015 – sobota

9:00 – 13:00 Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym: prezentacje artystyczne, turniej piłki siatkowe, licealny marszobieg pokoleń (aula i boiska Liceum Ogólnokształcącego – ul. Powstańców Warszawy 8)

9:00 – 14:00 Festiwal  Nauki: wykłady obecnych uczniów LO, absolwentów LO i zaproszonych gości (aula i sale lekcyjne Liceum Ogólnokształcącego – ul. Powstańców Warszawy 8)

13:00 – 14:00 Nadanie auli LO imienia Heleny Kuczkowskiej, której staraniom zawdzięczamy istnienie naszej szkoły: odsłonięcie tablicy pamiątkowej, rys historyczny szkoły prezentowany przez uczniów, wystawa o historii i dokonaniach LO – kroniki, zdjęcia, filmy o szkole (aula Liceum Ogólnokształcącego – ul. Powstańców Warszawy 8)

13:00 – 14:00 Blok imprez sportowych (boiska Liceum Ogólnokształcącego – ul. Powstańców Warszawy 8)

27 września 2015 – niedziela

10:00 Msza św. dziękczynna dla uczestników obchodów 70-lecia LO (kościół parafialny pw. Św. Anny – ul. Św. Wojciecha)

W związku ze zbliżającą się rocznicą organizatorzy zwracają się z prośbą do wszystkich Absolwentów o przesyłanie zdjęć (interesujących, takich, z którymi związane są osobiste wspomnienia) lub ich skanów. Byłoby miło, gdybyście uzupełnili Państwo te zdjęcia choćby krótkim komentarzem – aby były czytelne nie tylko dla ich bohaterów. Zakładamy też, że przechowujecie jakieś dokumenty mające dla Was wartość sentymentalną – zeszyty z ciekawymi notatkami, recenzje pisane przez nauczycieli, „produkcje” klasowe… To też może być niezwykle ciekawy materiał. Zapraszamy więc do podróży po albumach i kufrach – przysyłajcie nam materiały, abyśmy mogli przygotować prezentacje i wystawy. Zdjęcia, skany zdjęć, kserokopie materiałów (lub ich skany) prosimy przesyłać drogą elektroniczną: dyrektor@lozabkowice.pl , sekretariat@lozabkowice.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące ul. Powstańców Warszawy 8b, 57–200 Ząbkowice Śl. Prosimy o zaopatrzenie zdjęć  w zgody na ich wykorzystanie. Wszelką korespondencję tradycyjną czy elektroniczną związaną z obchodami 70-lecia Szkoły prosimy przesyłać z dopiskiem „Jubileusz”.

Nauczyciele, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski zwracają się z prośbą do wszystkich chętnych o wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego, Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie nr 82 9533 0004 2001 0007 9208 0001. Dziękujemy za każdą formę zaangażowania w organizację Jubileuszu naszej Szkoły.

INFORMACJE DOTYCZĄCE JUBILEUSZU LO

ZNAJDZIESZ KLIKAJĄC TUTAJ

 

Organizatorzy obchodów 70-lecia

Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich