Powiat Ząbkowicki  uplasował się na trzecim miejscu w Województwie Dolnośląskim w kategorii „zdawalność” (na 29 jednostek administracyjnych). Stało się tak za sprawą bardzo wysokiego wyniku matur w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach. Początek tegorocznego egzaminu w LO relacjonowaliśmy w naszym portalu. Ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdawalność w LO była wyższa niż w Województwie Dolnośląskim, a nawet w całej Polsce i wyniosła 93,5%.

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku 139 absolwentów. 100-procentową zdawalność osiągnęli w j. polskim, j. niemieckim i j. rosyjskim. Z j. angielskiego zdawalność wyniosła 98,2%, a z matematyki 96,4%. Po raz pierwszy absolwent liceum zdawał język angielski dwujęzyczny. Osiągnął wynik o 13 punktów procentowych wyższy niż średnia wojewódzka. Wyższe od średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym maturzyści osiągnęli z języka polskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Wyniki na poziomie średniej wojewódzkiej uzyskali z historii. Wielu uczniów uzyskało dobre i bardzo dobre wyniki w porównaniu z pozostałymi zdającymi na Dolnym Śląsku. Były także rezultaty najwyższe: 100% osiągnęło 6 zdających z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 2 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i 2 z matematyki (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 6 absolwentów może swój indywidualny wynik poprawić już w sierpniu, a tylko 3 osoby muszą z tym czekać do maja przyszłego roku. Wyniki maturalne lepsze od naszego powiatu osiągnęło jedynie miasto Wrocław (87,6%) i Powiat Dzierżoniowski z przewagą zaledwie 0,3 punktu procentowego. Za nami znalazł się m.in. Powiat Kłodzki ze zdawalnością 79,9%.

ZOBACZ PEŁNĄ INFORMACJĘ O WYNIKACH MATURY W LO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Trzeba dodać, że w bieżącym roku szkolnym uległy zmianie zasady egzaminu maturalnego. Każdy zdający obowiązkowo wybierał jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy też maturzyści zmagali się z nową formułą egzaminu z języka polskiego w części pisemnej i ustnej – zmianie uległy typy zadań egzaminacyjnych oraz zasady punktowania odpowiedzi. Jak widać po wynikach, licealiści z Jagiełły i ich nauczyciele wypadli znakomicie.

Na podstawie informacji udostępnionej przez: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śl.