Ryszard Nowak – burmistrz Ziębic w latach 1990 – 1998, później starosta i wicestarosta ząbkowicki, obecnie członek Zarządu Powiatu Ząbkowickiego otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Brighton – miasta partnerskiego Ziębic w Stanach Zjednoczonych.

20 lat temu Ryszard Nowak zainicjował współpracę Ziębic z położonym w stanie Kolorado miastem Brighton i podpisał umowę o partnerstwie obu samorządów. Jest pierwszą osobą w historii tego amerykańskiego miasta, której przyznano tytuł honorowego obywatela. W USA przebywała delegacja społeczności ziębickiej i jednym z punktów programu był udział w uroczystej sesji Rady Miasta Brighton. Tamtejsi rajcy na czele z burmistrzem Dickiem McLeanem przyjęli jednogłośnie deklarację współpracy z Ziębicami na kolejne lata we  wszystkich możliwych dziedzinach, m.in. edukacji, sporcie, kulturze,  przedsiębiorczości, na rzecz seniorów itd.

Warto dodać, że obecni na sesji konsulowie RP w USA wręczyli radnemu i jednocześnie szefowi Brighton Sister Cities Kenowi Kreutzerowi nadany przez Prezydenta RP Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Ken Kreutzer jest też Honorowym Obywatelem Ziębic. W uroczystościach uczestniczył także obecny wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz i były burmistrz Ziębic Antoni Herbowski.

FOT: Mariusz Szpilarewicz - Facebook