W naszym subiektywnym medialnym przeglądzie – jak w każdy  poniedziałek rano – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w lokalnych gazetach i portalach internetowych. Czytając prasę lokalną szukamy dla Państwa tego, co najciekawsze w informacjach publikowanych przez te media.

„Wiadomości Powiatowe” (nr 14/2015) przynoszą dobrą informację z dziedziny służby zdrowia, a udziela jej w obszernym wywiadzie przeor klasztoru Ojców Bonifratrów.

Zapewniamy mieszkańców powiatu, że prace remontowe w obiekcie trwają i będą trwały. Już za kilka miesięcy mieszkańcy zauważą zmianę wyglądu naszych budynków – mówi brat Doroteusz. Może nie wdawajmy się w szczegóły co będzie w szpitalu, bo to na razie nie jest potrzebne. Chciałbym natomiast powiedzieć, że obiekt będzie służył osobom chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym i potrzebującym, w tym również osobom z często spotykaną chorobą Alzheimera. Dla nich wszystkich będą otwarte drzwi naszego domu. Bracia już podjęli posługę dla osób, które proszą o pomoc. Robimy to zupełnie bezinteresownie. (…) Opieka medyczna w naszym szpitalu będzie na bardzo wysokim poziomie – twierdzi przeor Bonifratrów. Głównym wymaganiem dla osób, które zgłoszą się do nas do pracy, będzie stawianie na pierwszym miejscu dobra pacjenta, czy też ogólnie mówiąc dobra człowieka. Szpitalnictwo wiąże się nie tylko z opieką medyczną. Ogólnie pojmuje się jako gościnność. Dlatego chcemy do osób, które przyjdą do nas zaniepokojone swoim stanem zdrowia, wyjść z gościnnością i zrozumieniem. (…) Przeor zapewnia, że Bonifratrzy nie zwracają uwagi na wyznanie. Każda osoba, która zgłosi się do placówki, znajdzie tu pomoc i opiekę. Pierwsza część szpitalnych pomieszczeń ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem roku.

Na łamach „Gazety Ząbkowickiej” (nr 81/2015) niepokojąca wiadomość o możliwych problemach z udziałem mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w wyborach prezydenckich, które odbędą się za niespełna miesiąc.

Państwowa Komisja Wyborcza jest zaniepokojona zagrożeniem prawa do głosowania w wyborach na prezydenta RP. Według niej wadliwość funkcjonowania wdrażanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych aplikacji ŹRÓDŁO, z której pobierane są dane niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców oraz sporządzenia ich spisów może spowodować problemy z tymi rejestrami. Czy Źródło może zatem zagrozić konstytucyjnemu prawu do głosowania? Zdaniem urzędników, którzy na co dzień obsługują system jest to możliwe. (…) Paweł Gancarz wójt Stoszowic mówi: „Mieliśmy problemy z zameldowaniem ludzi z Koloni Stoszowice. System nie przyjmował takiej lokalizacji, nadawał tylko numer. Z tego co wiem, w innych gminach urzędnicy mieli dużo więcej problemów. Jak będzie podczas wyborów? Mogą wystąpić problemy z ludźmi z Koloni Stoszowice. System generując rejestr wyborczy może dać im inne zameldowanie, a to utrudni im możliwość głosowania.”

Portal „Doba.pl” (pod datą 10.04.2015) publikuje obszerny wywiad z wójtem Kamieńca Ząbkowickiego, w którym Marcin Czerniec mówi m.in. o inicjatywie powołania młodzieżowej rady gminy.

Pomysł jest moją inicjatywą i wpisuje się w działania prospołeczne realizowane przez gminę.  Oficjalne powołanie Młodzieżowej Rady Gminy nastąpi na mocy stosownej uchwały Rady Gminy.  Mając na uwadze, że młode pokolenie mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki już wkrótce będzie brało aktywny udział w życiu publicznym, ważne jest, by mogło zetknąć się realnie z tym, jak wygląda samorząd „od kuchni”. Młodzież gimnazjalna w ramach swojego gremium będzie mogła powołać swoich przedstawicieli, którzy będą współdecydować w określonym obszarze o wydatkowaniu środków. Zaprezentowałem już ten pomysł podczas jednego z oficjalnych spotkań w gimnazjum i poinformowałem, że rokroczna kwota 100 tysięcy złotych będzie przekazywana w ramach tzw. budżetu MRG.  Środki te po szeroko rozumianej konsultacji będą mogły być, w porozumieniu oczywiście z decydentami, przekazywane na cele uchwalone przez młodzież.  Wydaje mi się, że ta forma, choć bardzo nowoczesna i nigdzie w powiecie ząbkowickimi jeszcze nie realizowana, będzie bardzo dobrą lekcją samorządności, wychowania do życia w dorosłości. 

W „Echu Tygodnia” (nr 13/2015) znajdujemy wiadomość o konsultacjach samorządu powiatowego z leśnikami.

Podczas spotkania omawiano możliwości szerokiej współpracy samorządu terytorialnego i nadleśnictw na różnych płaszczyznach, m.in.: inwestycje drogowe, inwestycje turystyczne, promocja regionu, organizacja imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Współpraca Powiatu Ząbkowickiego z przedstawicielami lasów państwowych układa się w ostatnich kilku latach bardzo dobrze. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu oraz chęci podejmowania wspólnych działań, do skutku doszły już różne inwestycje drogowe oraz imprezy rekreacyjne (…).

Portal „Express-miejski.pl” (pod datą 07.04.2015) opisuje sytuację związaną z poszukiwaniem nabywcy na Pałac w Bobolicach. To kolejny zresztą obiekt, na opisywanej przez nasz portal liście nieruchomości położonych w Gminie Ząbkowice, wciąż nieznajdujących nowego gospodarza.

Pałac w Bobolicach wciąż bez właściciela. Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) we Wrocławiu od niemalże roku próbuje sprzedać obiekt. Cena za jaką można było kupić nieruchomość podczas ostatniego przetargu ogłoszonego końcem 2014 roku wynosiła niespełna 653 tys. zł. To o połowę mniej niż w maju poprzedniego roku. Wówczas ANR za budynek chciała otrzymać ponad milion trzysta tys. zł. Mimo sporego obniżenia ceny nikt nie wyraził chęci kupna zabytku. Kwota dot. nabycia nieruchomości może zostać obniżona aż o 50 proc. jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym niż 5 lat od jej zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny za obiekt. Gwarantuje to fakt, iż obiekt znajduje się w rejestrze zabytków. Jeżeli właściciel nie wywiąże się z obietnicy będzie musiał zwrócić obniżoną kwotę na rzecz ANR. Potencjalny nabywca musi także liczyć się z tym, że każda ewentualna zmiana sposobu użytkowania pałacu nie może mieć negatywnego wpływu na zabytek i musi uzyskać pozytywną opinię inspektora ochrony zabytków.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA