Wojewoda Dolnośląski  przyznał Gminie Ząbkowice Śląskie dotację celową na realizację zadania w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Z pomocy tego programu skorzystają dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach naszej gminy.