Większość radnych była przeciw wnioskowi o transmisje internetowe sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego. Propozycja radnego Kazimierza Piątkowskiego  (PiS), aby pracę samorządu mogła obserwować i oceniać opinia publiczna, spotkała się z odmową. Ponadto radny Mariusz Szpilarewicz (PO) deklarując, że „nie jest za utajnianiem przebiegu obrad”, zasugerował, aby jego kolega z tego samego okręgu wyborczego „zafundował transmisję lub rejestrację posiedzeń na własny koszt”.

Na wniosek starosty ząbkowickiego Romana Festera (PO) powołanego podczas poprzedniej – relacjonowanej przez nasz portal – sesji, został wczoraj skompletowany skład nowego zarządu powiatu. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami wicestarostą  jest Mariusz Szpilarewicz (PO), a etatowym członkiem zarządu został dotychczasowy wicestarosta Ryszard Nowak (BRM). Nieetatowymi członkami zarządu wybrano również Zdzisława Fleszara (PO) i Stanisława Kurzypa (PO). Wszyscy nowi współpracownicy starosty (w tajnym głosowaniu) uzyskiwali poparcie większości radnych, co oznacza, że ster przejęła koalicja zdominowana przez Platformę Obywatelską. Na tym tle doszło do potyczki słownej pomiędzy radnym Kazimierzem Piątkowskim (PiS) a wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Marcinkowem (PO). Radny Prawa i Sprawiedliwości zauważył, iż „zaraza w postaci partyjnych animozji niestety zeszła na poziom samorządu.” Na to radny Platformy Obywatelskiej domagał się „zdyscyplinowania radnego PiS, który obraża członków jego ugrupowania.” Radny Piątkowski podtrzymał swoją opinię i zaznaczył, że ma na myśli niekorzystne zjawisko podziałów partyjnych, a nie kogokolwiek z członków PO. O powściąganie emocji z obu stron apelował radny Marcin Gwóźdź (PiS), przypominając, że wszyscy radni powinni skupić się na merytorycznej pracy, a nie na sporach. Ten głos poparł przewodniczący Jerzy Organiściak (PO).

Rada Powiatu przyjęła wczoraj uchwałę negatywnie opiniującą rządowy program budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2020. Obecna na obradach posłanka Monika Wielichowska (PO) zwróciła się o poparcie uchwały w tej sprawie, co w jej opinii będzie pomocne w przekonaniu rządu do wpisania budowy drogi ekspresowej S8 do planów inwestycyjnych. Sprawa ma bezpośredni związek z serią społecznych protestów, do jakich doszło przed Świętami Bożego Narodzenia. Polegały one na blokowaniu drogi krajowej nr 8 w wielu punktach pomiędzy Wrocławiem a Kotliną Kłodzką (relacje z tych akcji były publikowane w naszym portalu). Za działania na rzecz budowy nowej arterii podziękował posłance radny Marek Ciapka (PiS), przypominając, iż to przedsięwzięcie jest oczekiwane od kilkunastu lat i jeszcze niedawno było ujmowane w oficjalnych zapowiedziach rządowych inwestycji drogowych związanych z Euro 2012. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Radni dokonali też porządkujących zmian w tegorocznym budżecie Powiatu Ząbkowickiego. W trakcie dyskusji radny Marcin Gwóźdź (PiS) wniósł o podjęcie konkretnych działań na rzecz wzmocnienia bazy i wyposażenia ząbkowickiego pogotowia ratunkowego. Przypomniał przy tym, że jeszcze w poprzedniej kadencji zwracał uwagę na problem rozpadu miejscowego oddziału PKS-u i wówczas nie udało się zapobiec likwidacji tego przewoźnika. Zdaniem radnego podobne zagrożenie wisi obecnie nad pogotowiem ratunkowym. Po zakończeniu sesji, odbyła się uroczystość opłatkowa z udziałem zaproszonych gości, wśród których był m.in. ks. prałat Marian Mądry – dziekan Dekanatu Ząbkowice Śląskie Północ.

Należy odnotować fakt, że w prezentowanym dzisiaj składzie powołanego przez PO klubu radnych znalazł się radny Wiesław Jabłoński wybrany ponad miesiąc temu z listy Gminno-Powiatowej Unii Samorządowej w okręgu Ziębice-Ciepłowody. Przypomnijmy, że po wyborach i rozmaitych negocjacjach, w 19-osobowej Radzie Powiatu Ząbkowickiego Platforma Obywatelska ma 10 mandatów, co przekłada się na stanowiska: starosty, wicestarosty, trzech członków zarządu, przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady oraz szefów pięciu z sześciu komisji resortowych (w tym komisji rewizyjnej zwyczajowo powierzanej klubom opozycyjnym). Bądźmy Razem (kojarzone z PSL-em) ma 2 mandaty, co dało temu ugrupowaniu etatowego członka zarządu i szefa jednej komisji. Prawo i Sprawiedliwość zachowuje 6 mandatów, a Praworządni mają 1 mandat. Oba środowiska nie zostały dopuszczone do żadnych funkcji w nowym samorządzie. Przed wszystkimi radnymi stoi obecnie podstawowe zadanie – opracowanie i uchwalenie budżetu Powiatu na 2015 rok. Samorządowcy mają na to czas do końca stycznia.