W naszej przedwyborczej sondzie 64% respondentów zadeklarowało, iż będzie głosować za zmianą wójta / burmistrza w swojej gminie. 34% było przeciwnego zdania i tylko 2% było niezdecydowanych.

Nie znamy jeszcze sumarycznych wyników głosowania do sejmiku, do rady powiatu, a tylko tam, gdzie głosowanie odbyło się w trybie jednomandaowym, czyli w przypadku rad gmin oraz włodarzy, wola wyborców jest już znana. Spośród 7 włodarzy naszych gmin, 4 odchodzi ze swoich stanowisk. Można zatem ocenić, że Czytelnicy naszego portalu wyrazili opinię bliską faktycznym wynikom wyborów.

Wiemy już kto będzie szefował w urzedach gminnych. Bardo – Krzysztof Żegański (po raz trzeci), Ciepłowody – Łukasz Białkowski (po raz pierwszy), Kamieniec Ząbkowicki – Marcin Czerniec (po raz trzeci), Stoszowice – Paweł Gancarz (po raz pierwszy), Ząbkowice Śląskie – Marcin Orzeszek – (po raz drugi) i Złoty Stok – Grażyna Orczyk (po raz pierwszy). W Ziębicach odbędzie się „dogrywka” pomiędzy Andrzejem Regnerem i Alicją Birą, ale i tak którekolwiek z obojga kandydatów zostanie burmistrzem Ziębic, będzie to debiut na fotelu włodarza.

Chcemy poznać Państwa powyborcze nastroje i dlatego stawiamy pytanie: Czy sądzisz, że wybrani włodarze gmin spełnią swoje wyborcze obietnice? Zachęcamy do wyboru jednej z trzech odpowiedzi.