W Bardzie, Stoszowicach i Kamieńcu Ząbkowickim urzędujący włodarze mają tylu samo konkurentów. W tych trzech gminach w wyborach wójta / burmistrza startują po trzy osoby.

Zgodnie z alfabetyczną kolejnością zaczynamy od Barda. Tam na karcie różowej (taki kolor będzie mieć karta do głosowania na wójta lub burmistrza) wyborcy zobaczą nazwiska: Roman Fester (obecny starosta ząbkowicki), Dariusz Prostko (obecny przewodniczący Rady Miejskiej) i Krzysztof Żegański (obecny burmistrz).

Przenosimy się do Kamieńca Ząbkowickiego. Tam również mamy trzech pretendentów na stanowisko wójta, być może niedługo burmistrza, bo samorząd tej Gminy ma aspiracje do praw miejskich. Kandydatami są: Grzegorz Cisowski (obecnie prezes Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach), którego zdjęciem nie dysponujemy, Marcin Czerniec (obecnie wójt) i Marek Waszczuk (ostatnio komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej).

Na koniec trafiamy do Stoszowic. W tej gminie mamy troje kandydatów ubiegających się o głosy elektoratu. Są nimi: Paweł Gancarz (obecnie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach), Marek Janikowski (wójt) oraz Elżbieta Szopian (radna Rady Gminy Stoszowice).

Nie prowadziliśmy sondażu w poszczególnych gminach, nie mamy więc podstaw, by snuć przypuszczenia co do wyników wyborów w tych gminach. Czy sprawdzi się powiedzenie „gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”? W naszej najnowszej sondzie pytamy Państwa o chęć zmian włodarzy w poszczególnych gminach Powiatu Ząbkowickiego, ale rzeczywisty wynik poznamy już za kilka dni.