1 września 1939 r. nazistowskie Niemcy napadły na Polskę, która jako pierwsza stawiła im zbrojny opór, mimo że istniała dopiero 20 lat. 

Z okazji 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej delegacje samorządu i ząbkowickich szkół oraz Ząbkowickiego Oddziału Związku Kombatantów RP złożyły pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę kwiaty i znicze.