Maksymalne wykorzystanie środków unijnych zaplanowanych na lata 2014 – 2020 przez wszystkich potencjalnych beneficjentów, a więc nie tylko przez samorząd, ale i przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe – to główne osie, wokół których, zdaniem burmistrza Marcina Orzeszka, należy upatrywać realnych szans na rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie.

Burmistrz mocno podkreśla, że >> nie chodzi tylko o to, by instytucje samorządowe pozyskiwały środki zewnętrzne, ale także o to, aby przedsiębiorcy sięgali po potrzebne do rozwoju ich firm fundusze, jakie Unia Europejska zaplanowała w obecnej perspektywie budżetowej. Jest już grupa przedsiębiorców, którzy wykorzystali tę szansę w minionym okresie, teraz czas na rozszerzenie kręgu podmiotów, które rozwiną skrzydła na terenie naszej Gminy << – mówi Marcin Orzeszek. Deklaruje przy tym wspomaganie wszystkich tego rodzaju inicjatyw poprzez działające już w ramach Urzędu Miejskiego biuro wspierania przedsiębiorczości.

Zdaniem burmistrza Ząbkowic drugim obszarem, w którym należy widzieć możliwości rozwoju Gminy, jest wszystko to, co integruje mieszkańców. W tej dziedzinie pomocne mogą być wszelkie pozyskiwane dotacje, jakimi wspomaga się kreatywne jednostki i twórcze zespoły. >> Jeśli ludzie coś razem tworzą, dzielą się tym z innymi, to w ten sposób budują tkankę, bez której nie ma tego, co nazywamy wspólnotą. Wciąż niestety nie brakuje rozmaitych przejawów niechęci, zawiści i braku dobrej woli. Tym bardziej więc szanować i wspierać warto tych, którym chce się zmieniać nasze otoczenia i ubogacać je w wartości łączące ludzi. << Tę myśl Marcin Orzeszek podsumowuje optymistycznie: >> żżyci ze sobą ludzie są otwarci na wszystkich, których chcemy do Ząbkowic zaprosić, aby inwestowali, aby tworzyli nowe miejsca pracy, aby chcieli się tu osiedlać, i aby mogli w Ząbkowicach miło spędzać czas. << W tym kontekście włodarz Ząbkowic lokuje bardzo duże zaangażowanie samorządu w realizację licznych projektów mających cechę imprez masowych, bo dzięki nim Ząbkowiczanie i goście miasta nie tylko dobrze się bawią, ale Ząbkowice stają się punktem spotkań. Ponadto każda z tych imprez to dobra okazja do promowania walorów miasta i niezły dochód do lokalnej gastronomii i handlu.

Turystyka nie przestanie stanowić priorytetu dla Ząbkowic. Niedoceniany wciąż potencjał tkwiący w dobrach kultury materialnej, w położeniu geograficznym Gminy i jej walorach krajobrazowych, to przedmiot szczególnej troski samorządu i tak powinno być nadal. Aktualnie nacisk jest położony na renowację ruin ząbkowickiego zamku. Proces ten potrwa wiele lat, ale z każdym wykonanym krokiem, zamek i jego otoczenie coraz bardziej służyć może przeprowadzaniu ciekawych projektów kulturalnych. >> Turystów witać chcemy gościnnie i z roku na rok proponować im coraz to nowsze atrakcje w ich planach pobytu w Ząbkowicach << – mówi Marcin Orzeszek.

Za czwarty filar dobrej przyszłości Gminy burmistrz Ząbkowic uważa podnoszenie poziomu edukacji w szkołach. Wykształcenie należy traktować jako fundament pod osobisty rozwój, ale też jako dobro, którym można się posłużyć w swoim środowisku. >> Bardzo mocno pracujemy nad tym, by oferta ząbkowickich gimnazjów przyciągała absolwentów podstawówek. Chcemy szczególnie kłaść nacisk na umiejętność posługiwania się językami obcymi i chcemy orientować gimnazjalistów na wiedzę matematyczną. Jednym z ważnych przygotowywanych projektów jest także wprowadzenie gimnazjum dwujęzycznego. << Ta ostatnia propozycja jest – w ocenie burmistrza – na tyle unikalna, że może stanowić „magnes” nie tylko dla uczniów z terenu Gminy Ząbkowice. Pomysł ten ma być realizowany w Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Noblistów Polskich.

Burmistrz Marcin Orzeszek, podsumowując rozmowę, podkreślił, że wszystkie wspomniane wcześniej kierunki rozwoju rokują dobrą przyszłość dla Gminy. Dają się ująć jednym słowem: „budowanie”. >> Jeśli ludzie budują w Ząbkowicach swoje domy, jeśli przedsiębiorcy budują siedziby swoich firm, jeśli budowana jest lokalna tożsamość poprzez troskę o zabytki i organizację wydarzeń scalających Ząbkowiczan, to mamy do czynienia ze zjawiskiem zapowiadającym rozwój. Budowanie, każde budowanie, oznacza wiązanie przyszłości swojej i swoich dzieci z Ząbkowicami. A tego nie da się w żaden sposób zadekretować, bo to może być jedynie wynik ludzkich wyborów. Cieszę się, że wielu ludzi, wbrew rozmaitym przeciwnościom i ograniczeniom, wybiera Ząbkowice Śląskie. << Kończąc rozmowę Marcin Orzeszek wyraził przekonanie, że Ząbkowice Śląskie stają się coraz bardziej centrum mikroregionu właśnie dzięki różnym pozytywnym inicjatywom, wokół których skupiają się Ząbkowiczanie.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE CO

O TWOJEJ i SWOJEJ GMINIE MÓWILI NAM:

 

Marek Janikowski – wójt Stoszowic

Turystyka i nowe źródła dochodów

 

Antoni Herbowski – burmistrz Ziębic

Najpierw fundamenty, potem reszta

 

Antoni Gołębiowski – burmistrz Złotego Stoku

Gmina ma bogactwo, które trzeba wydobywać

 

Marcin Czerniec – wójt Kamieńca Ząbkowickiego

Trzeba sięgać daleko w przyszłość

 

Krzysztof Żegański – burmistrz Barda

Budować strefę społecznej i gospodarczej aktywności

 

Jan Bajtek – wójt Ciepłowód 

Atutem jest to, co mamy