W dniu wczorajszym, tj. 30 lipca 2013 r. Gmina Ząbkowice Śląskie ostatecznie odebrała zadanie pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”.

Jak można było zaobserwować zadanie zostało zakończone miesiąc temu – dokładnie 30 czerwca 2014 r. Do dnia 28 lipca trwały jeszcze poprawki robót, które komisja odbiorowa wytknęła wykonawcy podczas prac odbiorowych. Komisja stwierdziła wystąpienie nieprawidłowości, które w głównej mierze dotyczą estetyki wykonanych prac. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w całości – inwestycja ostatecznie w dniu 30 lipca br. została odebrana od wykonawcy. Z uwagi na nieodpowiednią estetykę prac, komisja odbiorowa obniżyła procentowo wynagrodzenie Wykonawcy robót w częściach, w których stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem budowy oraz zgłoszeniem jej do użytkowania, które będzie możliwe po upływie 21 dni.

Cieszymy się z możliwości korzystania z pięknego i bezpiecznego miejsca do spotkań, rozmów, odpoczynku oraz zabaw dzieci.