Policja została powołana do istnienia jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, tj. w 1919 r. Stanowiła zawsze jedną z najlepiej zoorganizowanych służb tego typu w świecie i cieszyła się absolutnym zaufaniem społeczeństwa. Jej funkcjonariusze byli jednymi z tysięcy ofiar II wojny światowej, w tym ludobójstwa katyńskiego. Po okresie, kiedy to jako „milicja obywatelska” była traktowana jako instrument reżimu komunistycznego i traciła mir wśród Polaków, w 1990 r. przywrócono nazwę i tradycje polskiej Policji.

Te etapy 95-letniej historii polskiej Policji przypomniał w swoim wystąpieniu okolicznościowym młodszy inspektor Arkadiusz Szmytkowski – komendant powiatowy Policji w Ząbkowicach. Okazją była uroczysta zbiórka ząbkowickiego garnizonu Policji, która miała miejsce dzisiaj w Kamieńcu Ząbkowickim. Spotkanie to rozpoczęło się od hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej odegranego w obecności pocztów sztandarowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Najważniejszym akcentem święta policjantów było wręczenie mianowań na wyższe stopnie. Awanse wręczali zastępca komendanta wojewódzkiego Policji inspektor Artur Falkowski oraz komendant powiatowy Policji młodszy inspektor Arkadiusz Szmytkowski. Zastępca komendanta powiatowego podinspektor Grzegorz Tokaruk został awansowany na młodszego inspektora. Na komisarza awansowali podkomisarze Stanisław Cenarski i Jacek Bednarski.

Na aspiranta sztabowego awansował młodsi aspiranci: Janusz Lach i Piotr Szydełko.  Starszymi aspirantami zostali mianowani dotychczasowi aspiranci: Edward Domagała, Sławomir Krocz, Tomasz Myśliński, Paweł Olewicz, Marcin Pańczyk, Mirosław Rajczakowski, Rafał Smela, Ireneusz Spytek, Patryk Stanuch, Jarosław Szpak, Grzegorz Szczucki i Tomasz Szymański. Aspirantem został mianowany dotychczasowy młodszy apspirant Rafał Jedynak. Na młodszego aspiranta awansowali dotychczasowi sierżanci sztabowi: Waldemar Gerlach, Dominik Gluza, Magdalena Grochola, Sebastian Hamela, Nikodem Kwiek, Katarzyna Mazurek, Paweł Pitoń i Kamil Zawalski.

Sierżantami zostali dotychczasowi starsi posterunkowi: Kamil Boczar, Barbara Deryło, Krzysztof Krowicki, Rafał Pańczyk, Krzysztof Plejewski, Daria Sobczyk, Dawid Sobczyk i Kinga Sopuch. Na stopień starszego posterunkowego awansowani zostali posterunkowi: Paweł Bielak, Damian Bieńko, Łukasz Ciężki, Kamil Kowal, Michał Przyślakiewicz, Dorota Ratajczak i Sławomir Tokarski. Na sierżantów sztabowych zostali mianowani dotychczasowi starsi sierżanci: Przemysław Bauer, Blażej Galik, Katarzyna Iwanciów, Wojciech Józwiszyn, Dominik Kril, Paweł Piątkiewicz, Marta Semeniuk i Artur Wołyniec.

Statuetkę i dyplom pamiątkowy otrzymał laureat plebiscytu Bezpieczny Powiat, którym w tym roku został Marcin Chałupa – funkcjonariusz służby więziennej. Pod koniec ubiegłego roku udaremnił on ucieczkę sprawcy wypadku na drodze krajowej pomiędzy Ząbkowicami  a Kłodzkiem.

W następnej części uroczystości, która odbywała się w odnowionych niedawno wnętrzach tzw. „czerwonego kościółka”, głos zabrali obecni na ceremonii parlamentarzyści i samorządowcy. Wiele było ciepłych słów i podziękowań za ofiarną pracę policjantów wśród mieszkańców gmin Powiatu Ząbkowickiego. Akcentował to szczególnie starosta ząbkowicki Roman Fester, który w imieniu burmistrzów i wójtów składał policjantom życzenia. Głos zabrała także przybyła w Wrocławia przedstawicielka związków zawodowych policjantów. Zwróciła uwagę na problem pozbawienia policjantów dotąd przysługujących im szczególnych uprawnień o charakterze socjalnym i skierowała, a spostrzeżenie to zaadresowała do obecnych parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej – posłanki Moniki Wielichowskiej i senatora Stanisława Jurcewicza. Zapowiedziała przy tym, iż związki zawodowe zamierzają wystąpić ze sporem zbiorowym wobec pracodawcy z tytułu utraconych i ważnych gwarancji pracowniczych dla funkcjonariuszy Policji. Wszyscy obecni na uroczystości mogli na zakończenie wpisać się do policyjnej księgi pamiątkowej.

Redakcja portalu ZĄBKOWICE4YOU.PL życzy Policjantkom i Policjantom, aby Państwa codzienna służba podnosiła poczucie bezpieczeństwa każdego z nas, i abyście Państwo byli za tę pracę doceniani przez przełożonych. Jednocześnie życzymy Paniom i Panom wszelkiego dobra rodzinnego i osobistego.  

1 KOMENTARZ

Comments are closed.