Po raz pierwszy w Ząbkowicach odbył się Marsz dla Życia i Rodziny, zorganizowany przez grupę społeczników skupionych wokół duszpasterstwa Parafii pw. Św. Jadwigi. Inicjatywa trafiła w ważną dla wielu osób sprawę, jaką jest przywiązanie do tradycyjnego modelu rodziny i poszanowanie świętości ludzkiego życia.

Zapowiadany w naszym portalu niedzielny Marsz dla Życia i Rodziny zaczął się od Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Mariana Mądrego. Wszystkich przybyłych na Marsz powitał ks. Bogdan Wolniewicz – dziekan Dekanatu Ząbkowice Śląskie Południe. W homilii wygłoszonej przez ks. Jana Srokę pojawiły się przykłady zjawisk podważających świętość życia i wartości rodzinne. Najlepszą odpowiedzią człowieka na te procesy jest ukazanie piękna życia rodzinnego i sensu życia poświęconego innym ludziom. Kaznodzieja zaakcentował znaczenie nauczania Świętego Jana Pawła II, który został ogłoszony patronem rodzin. Na zakończenie liturgii radna Grażyna Sobór odczytała apel do władz publicznych o poszanowanie praw rodziny. Uczestnicy wydarzenia wyruszyli następnie ulicami B.Chrobrego i Ziębicką na Rynek, gdzie miał miejsce radosny finał rodzinnego święta. Na scenie rodzina Państwa Ziębów odczytała Przesłanie Marszu dla Życia i Rodziny.

PRZESŁANIE I ZĄBKOWICKIEGO MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY
Po raz pierwszy na Ziemi Ząbkowickiej odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. Dołączyliśmy – jako lokalna społeczność – do tysięcy Polek i Polaków, którzy o tej porze roku, a większość właśnie dzisiaj, manifestuje swoje przywiązanie do wartości, jakimi są świętość ludzkiego życia i rodziny jako naturalnego środowiska, w którym zaczyna życie i rozwija się każdy człowiek. Rodzinny dom – jego ciepło, zapewnione w nim bezpieczeństwo, pielęgnowany szacunek do starszych i chorych oraz troska o najmniejszych, miłość do każdego rodzącego się życia oraz cudowny związek kobiety i mężczyzny – to bezcenny skarb dla każdego człowieka. Nie chcemy, aby w świadomość społeczną były wprowadzane i z pieniędzy publicznych finansowane ideologiczne eksperymenty dewastujące tradycyjny i zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej model rodziny. Tak myślimy i czujemy w przeświadczeniu, że z rodziną jest najlepiej! 
Maszerowaliśmy dzisiaj po to, by zwrócić uwagę opinii publicznej i władz – zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich – na sytuację rodziny. Z uwagi na fakt, że rodzina jest instytucją szczególną i niezastępowalną, domagamy się tego, by cieszyła się odpowiednim prestiżem. Podstawowym przejawem szacunku dla rodziny powinno być zaufanie, że mogąc konsumować owoce swojej pracy, będzie czynić to roztropnie i odpowiedzialnie troszcząc się zarówno o potrzeby swoje, jak i wspólnoty, w której żyje. Oczekujemy od osób i grup odpowiedzialnych za sprawy publiczne w naszych gminach, naszym powiecie i w całej Polsce, aby zwielokrotniły starania o to, by powstawały miejsca pracy, by rozwijały się instytucje oświaty, kultury i sportu nastawione na kształtowanie wiedzy, charakterów i kreatywności wśród dzieci i młodzieży, by nikt nie cierpiał z powodu braku dachu nad głową i aby nie było wśród nas osób odrzuconych z jakiegokolwiek powodu, jak to ma miejsce szczególnie, gdy nasi bliscy i znajomi opuszczają rodzinne strony w poszukiwaniu pracy i godziwego wynagrodzenia. Tak uważamy, bo jesteśmy przekonani, że z rodziną jest najlepiej!
Jesteśmy tu dzisiaj wraz z naszymi Rodzicami, Babciami i Dziadkami, naszymi Bliskimi, Koleżankami i Kolegami. Jesteśmy dzisiaj na Marszu razem. To jest naszą radością i nadzieją, bo wierzymy w dobrą przyszłość naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Dziękujemy Mamom i Tatom, naszym Nauczycielom i Wychowawcom za przekazywane nam świadectwo o tym, co w życiu jest najważniejsze. Tęsknimy za tym, co piękne i czyste, cieszymy się tym, co dobre. Prosimy wszystkich Dorosłych, aby nigdy nie zapominali, że z rodziną jest najlepiej!
Ząbkowice Śląskie, 1 czerwca 2014 roku

Serdeczne słowa do uczestników Marszu skierowali starosta ząbkowicki Roman Fester oraz burmistrz Ząbkowic Marcin Orzeszek, którzy również uczestniczyli we wcześniejszej części Marszu. Nie zabrakło także uroczych występów dziecięcych zespołów tanecznych z Przedszkola w Bobolicach i Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach. Na zakończenie zagrały orkiestry dęte (dziecięca i młodzieżowa) z partnerskiego miasta Cerveny Kostelec z Czech. Cały zresztą ząbkowicki Rynek wypełniony był wieloma ludźmi, gdyż z racji Dnia Dziecka odbywał się tu udany festyn organizowany przez Ząbkowicki Ośrodek Kultury.

Wczorajsze święto rodziny poprzedziły kilkutygodniowe przygotowania i ogłoszone wcześniej konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce prorodzinnej. Organizatorzy, których liderką była Aneta Klinke-Osadnik, prosili  pomoc lokalnych przedsiębiorców oraz władze samorządowe. Udało się pozyskać przychylność burmistrza Ząbkowic i starosty ząbkowickiego oraz niektórych ząbkowickich przedsiębiorców, którzy wsparli ideę Marszu. Na scenie pod Ratuszem wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane uczestnikom wspomnianych konkursów. Ponad 220 prac ocenianych było wcześniej przez specjalną komisję ekspertów, o czym pisaliśmy w naszym portalu.

W ramach konkursu plastycznego trzy pierwsze laury (w nawiasach podajemy przyznane nagrody) otrzymali kolejno:

– w kategorii „szkoły specjalne”: Anna Słupek (rower), Paweł Domke (tablet) i Krzysztof Szłobryt (hulajnoga),

– w kategorii „przedszkole”: Kalina Musiał (rower), Justyna Dębińska (hulajnoga) i Lena Bram (mata do tańczenia).

– w kategorii „szkoły podstawowe klasy I-III”: Liliana Rurańska (rower), Julia Kuś (hulajnoga) i Wiktoria Tyrka (mata do tańczenia),

– w kategorii „szkoły podstawowe klasy IV-VI”:   Piotr Jarosz (rower), Weronika Czenczek (kinekt) oraz Karolina Urbaniak (aparat fotograficzny),

– w kategorii „gimnazja”: Natalia Gancarz (rower), Sara Szymańska (tablet) i Norbert Pawłowski (aparat fotograficzny).

Nagrody, jakie otrzymali wymienieni wyżej laureaci, zostały ufundowane przez Gminę Ząbkowice i były wręczane przez burmistrza Marcina Orzeszka. We wszystkich kategoriach przyznane też zostały wyróżnienia docenione drobnym upominkiem.

W konkurs fotograficznym, który był skierowany do młodzieży szkół ponagimnazjalnych nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe i wręczał je starosta Roman Fester. Uhonorowane zostały prace  Pauli Chłoń (rower) oraz Roksany Bryły (tablet).

Prawie 2-godzinny program na scenie prowadzili Roman Pińkowski i Małgorzata Przyjemska. W trakcie wspólnej zabawy odbywały się aranżowane spontanicznie konkursy, w których upominki rzeczowe fundowane przez sponsorów otrzymywały osoby i rodziny. Wystarczyło na przykład wykazać się najstarszym wiekiem lub mieć najmłodsze dziecko. Premiowane były mamy i dzieci oraz tatusiowie i dzieci najbardziej do siebie podobne lub dzieci o najdłuższych imionach. Miniona niedziela upłynęła – jak widać na poniższych zdjęciach – w bardzo radosnej i pozytywnej aurze, i to nie tylko tej z nieba, ale także dzięki wzajemnej życzliwości organizatorów, uczestników, sponsorów pierwszego ząbkowickiego Marszu dla Życia i Rodziny. Do zobaczenia za rok!

Partnerami Społecznego Komitetu Organizacyjnego I Ząbkowickiego Marszu dla Życia i Rodziny byli: Parafia pw. Św. Jadwigi, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Gmina Ząbkowice Śląskie, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich i Ząbkowicki Ośrodek Kultury. Patronat medialny: Portal ZĄBKOWICE4YOU.PL, Portal AKCJA.  

Darczyńcami byli: Pizzeria „Zibi” – Robert Małek (Rynek 30), Pizzeria „Roma” – Jolanta Zieleń (ul. Kościuszki 23), Toy Planet Markowe zabawki – Grzegorz Malczyk (ul. Grunwaldzka 7), Fryzjer męski – Monika Jaworska (ul. Kościuszki 15), Restauracja „Arkady” – Lucyna Koszela (ul. Rynek 22), Cukiernia „Kolorowa” – Aneta i Grzegorz Łęscy (ul. Armii Krajowej 6), ELDOM Sprzęt AGD/RTV – Elżbieta Przepiórka (ul. Maja 5), Cukiernictwo – Jan Dykas (ul. Krótka 1), Zakład fryzjerski „Fryzurkowo” – Anna Kasperek (ul. Kościuszki 25), „Pierogarnia” – „Bar Miejski” – Mariusz Pelikański (ul. 1 Maja – ul. Ziebicka), Stolarnia TAGA – Ewa Galińska. 

1 KOMENTARZ

  1. […] Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz  i środowiska lokalne z ponad 120 miast, w których – jak na przykład w Ząbkowicach Śląskich, co relacjonował nasz portal – odbywały się w tym roku Marsze dla Życia i Rodziny. >> Chcemy zachęcić […]

Comments are closed.