W  cotygodniowym i subiektywnym przeglądzie prasy zamieszczamy fragmenty artykułów, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w lokalnych gazetach i portalach internetowych. Czytając prasę lokalną szukamy dla Państwa tego, co najciekawsze w informacjach publikowanych przez te media.

Portal „Doba.pl” (pod datą 30.05.2014) zamieszcza podsumowanie wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego prezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość.

We wszystkich pięciu powiatach (dzierżoniowskim, świdnickim, kłodzkim, świdnickim, ząbkowickim) zdecydowanie poprawiliśmy nasze notowania i zniwelowaliśmy różnicę dzielącą nas do Platformy Obywatelskiej. W wielu gminach udało nam się zdecydowanie wygrać. To dobra wiadomość przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. (…)Prawo i Sprawiedliwość uzyskało na terenie okręgu wałbrzyskiego 27,14 % głosów. Na PiS swoje głosy oddało w sumie o 5% więcej wyborców, niż w analogicznych wyborach w 2009 roku. Zauważalny jest przy tym spadkowy trend poparcia dla PO, która w poprzednich wyborach zdobyła niemal 50% głosów, a teraz mogła liczyć na poparcie niecałych 38% mieszkańców byłego województwa wałbrzyskiego.

Natomiast portal „Express-miejski.pl” (pod datą 30.05.2014) informuje o ważnym spotkaniu dotyczącym Gminy Bardo.

Burmistrz Barda Krzysztof Żegański po raz kolejny spotkał się z delegacją z włoskiej Verony, która planuje w Bardzie wybudować kompleks hotelowo-basenowy. Przedstawiciele konsorcjum na czele z prezydentem oficjalnie zadeklarowali, że chcą inwestować w Bardzie. W grę wchodziło jeszcze utworzenie kompleksu na terenach gminy Bystrzyca Kłodzka lub Polanica -Zdrój. (…) Na obecną chwilę ciężko mówić o konkretnym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. My jako gmina planujemy poszukać funduszów zewnętrznych w celu uzyskania dotacji bądź dofinansowania na wsparcie tego celu – informuje burmistrz. Szef bardzkiego magistratu dodaje, że w kolejnych latach priorytetem dla gminy jest tworzenie inwestycji, które w przyszłości przyniosą dochód i nowe miejsca pracy.

„Wiadomości Powiatowe” (nr 21/2014) podejmują sprawę budowania parkingów i placów zabaw w Ząbkowicach.

O tym, że nowy parking na Osiedlu XX-lecia jest niezbędny, mówiono już wielokrotnie. Kierowcy skarżą się także na kompletnie zakorkowaną ul. Głowackiego, której pokonanie w godzinach szczytu graniczy niemal z cudem. (…) Wreszcie zdecydowano się na likwidację trawnika wzdłuż chodnika. Część mieszkańców zapewnie nie będzie zadowolona z planu wycięcia rosnących wzdłuż głogów. (…) Dodatkowo, aby odciążyć Osiedle XX-lecia, Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała nieodpłatnie teren pod budowę łącznika od pizzerii do ul. Asnyka. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja. Budowa łącznika jest planowana od kilku lat, mieszkańcy jednak zdecydowanie protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu. Czy tym razem wyrażą zgodę?

Na łamach „Euroregio Glacensis” (nr 22/2014) wiadomośc o działaniach samorządu Złotego Stoku dotyczących jednej z najważniejszych potrzeb mieszkańców, jakim jest zaopatrzenie w wodę.

Prowadzona konsekwentnie przez lokalny samorząd modernizacja i rozbudowa kanalizacji wodnej spowodowały, że dziś gmina Złoty Stok ma wodę bardzo dobrej jakości i w takiej ilości, że jest nie tylko samowystarczalna pod tym względem, ale mogłaby ją odsprzedawać. Podczas modernizacji dróg od razu prowadzona jest wymiana sieci wodociągowej bądź deszczowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. (…) Wody jest dużo i dobrej jakości, ale działania w pozyskiwaniu kolejnych jej złóż trwają. Obecnie spółka, zajmująca się gospodarką wodno-ściekową w gminie Złoty Stok, prowadzi rozmowy z duńską firmą na temat pozyskania wody z jednej ze sztolni na ul. Górniczej.

„Echo Tygodnia” (nr 19/2014) odnotowuje działania ząbkowickich radnych dotyczące gminnego budżetu.

Oprócz udzielenia burmistrzowi absolutorium,(…) radni uchwalili m.in. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 067 800 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadań: budowa skateparku, prace remontowe ząbkowickiego zamku, drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Olbrachcicach, Tarnowie i Braszowicach. Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 856 582 zł. Spłata kredytu następować będzie w okresie 16 lat, w ratach kwartalnych od 31.05.2015 do 31.04.2030 r.

W „Gazecie Ząbkowickiej” (nr 36/2014) czytamy o działaniu jednej ze spółek komunalnych w Ząbkowicach.

Zakład Gospodarki Komunalnej mógł rozpocząć prace remontowe i konserwatorskie sieci grzewczej, a także prace inwestycyjno-remontowe ząbkowickiej ciepłowni znajdującej się przy ul. Jasnej. W budynku powstaną nowe pomieszczenia biurowe, do których trafią pracownicy połączonych w ubiegłym roku spółek: ZGK i Powiernik. Przeniesiona zostanie też baza z ul. Powstańców Warszawy oraz  ul. Dalekiej.

Gdyby w lokalnych mediach był pomijany jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami. Poprzez formularz TWOJA INFORMACJA możecie nam sugerować zagadnienia, o jakich warto lub trzeba powiedzieć publicznie. Życzymy udanego nowego tygodnia, a „ocenę powyższych faktów zostawiamy Państwu.

1 KOMENTARZ

  1. […] W  cotygodniowym i subiektywnym przeglądzie prasy zamieszczamy fragmenty artykułów, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w lokalnych gazetach i portalach internetowych. Czytając prasę lokalną szukamy dla Państwa tego, co najciekawsze w informacjach publikowanych przez te media. […]

Comments are closed.