Przetargi na sprzedaż nieruchomości w Gminie Ząbkowice Śląskie – zapoznaj się z treścią najnowszych ogłoszeń.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Świerkowej, stanowiącej działkę nr 5/2 o pow. 0.3679 ha, AM 7, obręb Osiedle Wschód, opisanej w KW Nr SW1Z/00048781/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  375 000 zł. Wadium wynosi 37 500 zł.

Wadium pieniężne należy wpłacać na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich nr 04

95330004 2001 0009 8645 0005  – w terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stolcu, stanowiącej działkę nr 72/1 AM-2, obręb Stolec o powierzchni 0.30 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 9:00 – w  budynku Urzędu Miejskiego  w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 1 000 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 396 AM-2, obręb Braszowice o powierzchni 0.18 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 9:30 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości  2 000 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 963/6 AM-2, obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.6300 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 10:30 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 900 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 81 AM-1, obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3300 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 500 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 11.00 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15-pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 350 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 524/8 AM-5, obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3770 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 11.30 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15-pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 4 900 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 480/6 AM-4, obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.1451 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 500 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 12.00 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15-pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 1 600 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 486 AM-4, obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3000 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 12:30 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 4 600 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

–> Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 447 AM-4, obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3000 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2014 roku o godz. 13:00 – w  budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 3 600 zł. – na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich – nr 0495330004 2001 0009 8645 0005 do dnia 14 lipca 2014 roku.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 23, Tel. 74 8165 326 oraz na stronie internetowej – www.zabkowiceslaskie.pl