Figurka Madonny z Dzieciątkiem, wpisana dopiero w maju 2009 r. do rejestru zabytków i poddana tego samego roku gruntownej renowacji, ponownie została uszkodzona przez nieznanych sprawców (nieznanego sprawcę).

Zabytkowa kamienna rzeźba zdobi most na ul. Ziębickiej. W lipcu 2008 r. wandale zerwali z niej głowę Madonny, a kilka dni później główkę Dzieciątka. Tylko sprawnosci pracowników Straży Miejskiej, zawdzięczać można natychmiastowe odnalezienie obu oderwanych fragmentów postumentu, które zostały wówczas zdeponowane w Izbie Pamiątek Regionalnych. Po zakończeniu przebudowy ul. Ziębickiej, jesienią 2010 r., odnowiona figurka powróciła na swoje historyczne miejsce.

Po czterech latach znów ktoś uszkodził figurkę i nic nie wiadomo czy zerwaną rączkę Dzieciątka, bo tym razem ten detal został urwany, uda się odnaleźć. Tak czy inaczej, zabytkowa rzeźba ponownie wymaga troskliwej dłoni konserwatora. Sprawę tę polecamy uwadze osób odpowiedzialnych za ząbkowickie zabytki w magistracie. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby zgłaszali strażnikom miejskim lub policjantom wszelkie przypadki niszczenia naszego wspólnego majątku. Tym bardziej, że dzięki podejmowanym od kilku lat pracom konserwatorskim oraz inwestycjom, wygląd miast i wsi zmienia się na korzyść.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.