Czek na kwotę 4950 dolarów odebrał wczoraj dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Ryszard Pawłowski z rąk właściciela firmy Haas Automation Gene Haasa. Środki te utworzą szkolny fundusz stypendialny dla najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik – operator obrabiarek skrawających CNC.  

Firma Haas Automation Europe ogłosiła powstanie funduszu stypendialnego w wysokości 1 mln dolarów przeznaczonego na edukację w zakresie obróbki CNC. Stypendia dostępne w Europie, Kanadzie, USA i RPA i są podarunkiem od Gene’a Haasa – założyciela i dyrektora generalnego firmy Haas Automation. Przydziela je  Fundacja Gene’a Haasa. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów i studentów oraz zachęcenie ich do udziału w programach szkoleniowych dotyczących produkcji w całej Europie. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy młodzi ludzie wydają się tracić zainteresowanie karierami w branży produkcyjnej.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach odpowiadając na ofertę stypendialną wypełniła odpowiednią aplikację, która uzyskała uznanie Fundacji i jako jedyna spośród szkół średnich w Polsce otrzymała dotację w wysokości 4950 dolarów. W „Szkole na Wrocławskiej” od marca 2011 r. funkcjonuje HTEC (Haas Technical Education Center). Koncepcja HTEC w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas w odpowiedzi na występujący na rynku pracy deficyt wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC zapewnia młodym ludziom możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC i zetknięcia się z najnowszymi technikami produkcyjnymi. Obrabiarki CNC firmy Haas  są wykorzystywane w programach szkoleniowych uczniów oraz osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Uroczystość, podczas której dyrektor Ryszard Pawłowski otrzymał czek stypendialny, odbyła się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Obecny był  Gene Haas – właściciel Haas Automation, Alain Reynvoet, dyrektor zarządzający Haas Automation oraz Maciej Śmigrodzki, prezes zarządu Abplanalp Consulting. W uroczystości tej uczestniczył także były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.  

Relację udostępnił: Daniel Ciepierski – Starostwo Powiatowe