Po oddanych niedawno do użytku ulicach T. Kościuszki i Grunwaldzkiej, o czym pisaliśmy w naszym portalu, tym razem nowy wygląd będzie miała ząbkowicka ulica Bolesława Prusa.

Jak informuje Urząd Miejski zakres robót obejmuje: rozebranie nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie krawężników i obrzeży kamiennych,  wykonanie ścieków kamiennych, wykonanie nawierzchni kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej, płyt kamiennych, wykonanie spoinowania nawierzchni jezdni i chodników spoiną nieprzepuszczalną, regulacja studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych, regulacja wpustów deszczowych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zabezpieczenie kabli w ziemi rurami dwudzielnymi, demontaż i montaż oznakowania pionowego, budowę oświetlenia drogowego.

Wykonawcą modernizacji ul. B. Prusa jest ZPHU „Rokam” z Koźmic, a wartość robót po przetargu wynosi prawie 1,1 mln zł. Koniec prac przewiduje się na październik br. 85% kosztów inwestycji będzie pokrytych z dotacji uzyskanej przez Gminę.

Wiadomo także, że w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej do zadań „Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie” i „Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385” dzisiaj została wybrana oferta złożona przez  „FORPROJEKT” Sp. z o.o. z Wrocławia. O zakresie planowanych pracach modernizacyjnych dotyczących ulic: Legnickiej, S. Żeromskiego, J. Kusocińskiego i S. Staszica pisaliśmy już w naszym portalu.

Na podstawie: UM Ząbkowice Śląskie

1 KOMENTARZ

  1. […] Opisywana w naszym portalu modernizacja ulicy, przy której mieści się jedna z siedzib Starostwa Powiatowego, zabytkowa, choć – jak już pisaliśmy w naszym portalu opuszczona przez właściciela – Baszta Gołębia oraz zakład produkcyjny „Elsin” zatrudniający osoby niepełnosprawne, to trakt łączący wyremontowaną w 2010 r. ul. Ziębicką oraz odnowiony niedawno Park miejski im. Sybiraków. Szczęśliwie samorząd gminny pozyskał na odnowę tej ulicy prawie 850 tys. zł dotacji z programu odnowy obszarów zdegradowanych. Ta kwota to 85% wartości robót. Ich zakres obejmuje: rozebranie nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie krawężników i obrzeży kamiennych,  wykonanie ścieków kamiennych, wykonanie nawierzchni kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej, płyt kamiennych, wykonanie spoinowania nawierzchni jezdni i chodników spoiną nieprzepuszczalną, regulacja studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych, regulacja wpustów deszczowych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, zabezpieczenie kabli w ziemi rurami dwudzielnymi, demontaż i montaż oznakowania pionowego, budowę oświetlenia drogowego. […]

Comments are closed.