Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” oceniła 28 wniosków złożonych w trakcie naboru, jaki odbył się w lutym br. w ramach działania polegającego na wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju.

Dotację w wysokości 100 tys. zł w kategorii „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” otrzyma przedsiębiorca z Braszowic Szymon Szewczyk  prowadzący firmę usługową. 96 tys. zł to kwota wsparcia, jaką uzyska Dawid Kościółek przedsiębiorca ze Złotego na zakup wyposażenia do produkcji pomp cieplnych. W kategorii „odnowa i rozwój wsi” najwyższą kwotę wsparcia otrzymał projekt powołania centrum ekonomii społecznej na terenie Gminy Bardo. Inicjatywa ta obejmująca Brzeźnicę, Grochową, Opolnicę i Dębowinę otrzyma ponad 40 tys. zł. W kategorii „małe projekty” za najciekawszą inicjatywę uznać warto pomysł utworzenia Ogrodu Biblijnego na terenie zespołu pałacowo parkowego w Tomicach. Na ten cel przeznaczono 50 tys. zł.

Listy rankingowe, na których opisane są wszystkie rozpatrzone przez Radę LGD „Qwsi” wnioski dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Posiedzenie Rady odbyło się wczoraj w Ziębicach.

Fot: Qwsi - Facebook