W 2009 r. Urząd Miejski w Ząbkowicach dysponował opracowanymi przez ekspertów programem zagospodarowania części parku miejskiego położonej pomiędzy ul. W. Orkana a ul. J. Kusocińskiego. Jednocześnie istniała dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 ze szczególnym uwzględnieniem warunków do przyjęcia 6-latków oraz rozbudowy bazy sportowej. Była też interesująca koncepcja renowacji ruin ząbkowickiego zamku.

Po 2010 r. wszystkie te zamierzenia zostały odłożone „ad acta”. Podobnie było przez pewien czas z projektem rewitalizacji parku im. Sybiraków, który na szczęście „przebił się” do etapu realizacji. Stało się tak, bo tę inwestycję wpisano również w 2009 r. do Lokalnego Programu Rewitalizacji Ząbkowic, rok później była już gotowa pełna dokumentacja projektowa i była akceptacja finansowania tego zadania ze środków unijnych. Jak już informowaliśmy odnowiony park ujrzeć mamy w pełnej krasie przed majowym weekendem, chociaż zapewne nie wszystko będzie gotowa. Uwaga ta dotyczy np. nowej fontanny, jaka ma być wybudowana w pobliżu pl. Jana Pawła II. O ogłoszonym niedawno przetargu na dokumentację projektową tej instalacji już pisaliśmy u nas.

Jeszcze w grudniu 2013 r. burmistrz Marcin Orzeszek podczas konferencji prasowej zapowiadał, że w styczniu br. poznamy trzy koncepcje mającego powstać w Ząbkowicach krytego basenu. Odbyć się miały konsultacje społeczne z mieszkańcami, stowarzyszeniami sportowymi i szkołami. Później termin prezentacji tych koncepcji został przesunięty, o czym informowaliśmy w naszym portalu, na marzec br. Jedyna pewna informacja, którą zresztą podawaliśmy na naszych łamach, to fakt, iż basen ma być budowany na dotychczasowym boisku treningowym pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. J. Kusocińskiego. Nie ma zatem, wedle stanowiska obecnych władz Gminy, powrotu do gotowej już koncepcji obiektu basenowego, który stanowił część planu mającego powstać parku sportowo-rekreacyjnego. Nie znamy oficjalnego uzasadnienia tej zmiany, ale być może są jakieś racje przemawiające za tą zmianą. Rzecz bowiem dotyczy nie tylko zmiany lokalizacji basenu, ale wizji zagospodarowania całego terenu w pobliżu stadionu. Teren ten zasługuje i wymaga adaptacji pod kątem funkcji rekreacyjnych. Stadion zaś, który od ostatniej modernizacji przeprowadzonej w 2007 r. również wymaga szeregu poważnych zmian, również powinien stać się obiektem bezpieczniejszym i atrakcyjniejszym dla amatorów różnych dyscyplin sportu oraz pełnić funkcję miejsca masowych imprez rozrywkowych.

Poruszamy te kwestie nie ze względu na preferowanie projektów sprzed 2010 r. czy negowania obecnych. Uważamy, że tak ważne i dalekosiężne w skutkach decyzje powinny być podejmowane przy możliwie szerokim udziale mieszkańców Gminy. Do wątków związanych z rozbudową Tysiąclatki oraz odnową ruin zamku będziemy wracać w kolejnych publikacjach naszego portalu.

3 KOMENTARZE

Comments are closed.