>> Dni Otwarte bardzo nam się podobały. I gimnazjum w Przyłęku też. Jest nowe, ładne. Nauczyciele i starsze koleżanki i koledzy bardzo mili. Najbardziej podobały nam się sale do fizyki, chemii i językowe. Nie możemy się doczekać września, kiedy będziemy mogły uczyć się w tej szkole << – mówią uczennice szóstej klasy bardzkiej podstawówki Agnieszka Brzostek i Wiktoria Hoffman.

Źródłem takiej deklaracji stał się Dzień Otwarty w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Przyłęku, które odbyły się w połowie marca br. Działalność szkoły została zainaugurowana dopiero cztery lata temu. Warunki pracy dydaktycznej niezmiennie wzbudza pozytywne oceny rodziców, gości, a przede wszystkim samych gimnazjalistów. Odbywający się corocznie w szkole Dzień Otwarty jest okazją do zaprezentowania szkoły i jej osiągnięć. Gośćmi tego wydarzenia byli przyszli gimnazjaliści z rodzicami, nauczyciele szkoły podstawowej, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzice obecnych gimnazjalistów. Wszyscy mieli okazję poznać podejmowane inicjatywy, niektóre projekty edukacyjne, koła pozalekcyjne oraz różnorodne formy pracy z uczniem realizowane w Gimnazjum. Specjalny program, przygotowany na ten dzień, ukazał całoroczną pracę oraz stał się udaną prezentacją coraz lepszych wyników nauczania i osiągnięć naszych uczniów.

Po oficjalnym powitaniu przez dyrektor Lucynę Śladowską i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, rozpoczął się spacer po Gimnazjum. Na I piętrze członkowie koła teatralnego wykorzystali klatkę schodową jako scenę do przedstawienia wyznań miłosnych Romea i Julii. Romantyczna atmosfera została podtrzymana w bibliotece („Zakochana biblioteka”), w której uczniowie zaprosili gości do uczestnictwa w lekcji bibliotecznej, poświęconej liryce miłosnej. Tuż obok – w sali multimedialnej – odbywał się pokaz filmów zrealizowanych przez gimnazjalistów, ukazujących ich pasje oraz ciekawe szkolne wydarzenia. Podczas wędrówki w kierunku „roztańczonego holu”, była okazja spotkania z psychologiem i pedagogiem. W ich gabinetach odbyła się prezentacja zatytułowana Mind Palace – „pałac umysłu”. Zaprezentowano porady i ciekawostki dotyczące mózgu, funkcjonowania człowieka i tajników efektywnej nauki. Tuż obok koło taneczne zaprezentowało tańce integracyjne. Zabawowe formy nauki (zgodnie z zasadą „bawiąc – uczyć”) były też prezentowane w pracowni językowej („Języki obce w podróży”), matematycznej („Geograficzno-matematyczne łamańce”) oraz historycznej („Antyczny i średniowieczny mini park rozrywki – zajęcia kaligrafii”). W gabinetach fizycznym i chemicznym uczniowie wraz z nauczycielami przeprowadzili ciekawe doświadczenia naukowe. Ponadto zaprezentowane zostały umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Ciekawie jak zwykle było w sali gimnastycznej w czasie przygotowanego „Cross country – ze sportem przez życie”. Na zakończenie, w pracowni informatycznej, miała miejsce prezentacja związana z edukacyjną wartością dodaną oraz przedstawione zostało działanie gimnazjalnego e–dziennika. Po tak obfitej dawce wiedzy wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego spotkali się w przygotowanej specjalnie na tę okazję szkolnej kawiarence, gdzie wysłuchać można było mini – koncertu (pięknych utworów, zaśpiewanych przez nasze uczennice oraz absolwentkę Gimnazjum).

W swoją misję społeczność szkolna wpisała następujące zdanie: >> Naszym podstawowym zadaniem jest tworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, kształtującej normy moralne i etyczne, przygotowującej młodzież do świadomych wyborów życiowych. << Pozytywne oceny wygłaszane przez przyszłych gimnazjalistów jak i dorosłych, z pewnością zachęcają kadrę pedagogiczną Gimnazjum w Przyłęku do dalszej pracy oraz potwierdzają skuteczność działań edukacyjnych podejmowanych w tej pięknej szkole.

Relacja/fot: udostępnione przez UM Bardo