Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca jest organizatorem projektu AIR-PLAY-GROUND w ramach programu MYŚL W RUCHU 2014.

Projekt będzie realizowany do czerwca br. Partnerami GBP są Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Budzowie. Projekt ma charakter edukacyjno-artystyczny i przygotowany jest z lokalnym środowiskiem tanecznym. W ramach projektu odbędzie się 14 warsztatów w dwóch grupach wiekowych. Warsztaty dotyczyć będą dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych technik tanecznych, rozwijających twórcze myślenie w kreowaniu ruchu i tańca. W ramach projektu odbędzie się również powarsztatowy występ uczestników z udziałem publiczności oraz wyjazdy na spektakle taneczne do Wrocławia.

Myśl, wokół której będą poruszać się uczestnicy warsztatów to gra słów „AIR – PLAY – GROUND” (powietrze – gra – ziemia, powietrzny plac zabaw, współgranie nieba i ziemi, pogranicze nieba i ziemi, gra między ziemią i powietrzem, przestrzeń gry i zabawy) i ukryte w niej elementy: model zabawy, jako fundamentalny element ludzkiej ekspresji, klucz do komunikacji i kreatywności, odkrywania przyjemności w wyrażaniu emocji i występowania na scenie, ale również naturalna potrzeba ciała każdego dziecka; oraz techniki tańca w powietrzu, jako atrakcyjne, przystępne i alternatywne formy ruchu i pracy z ciałem dla dzieci i młodzieży, rozwijające wyobraźnię ruchową a także twórcze podejście do ruchu i myślenia o tańcu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone: zajęcia z rytmu i improwizacji ruchowej z muzyką na żywo, spotkania z tańcem i muzyką ludową, warsztaty interdyscyplinarne, spotkania z tańcem klasycznym, spotkania z tańcem współczesnym, warsztaty break dance, warsztaty tańca w powietrzu, zajęcia scenograficzne oraz zajęcia teoretyczne z zakresu historii i estetyki tańca.

Efektem wspólnej pracy uczestników z artystami ma być otwarty pokaz powarsztatowy w formie taneczno – muzycznego performance’u z udziałem publiczności w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej (były kościółek ewangelicki).

ZOBACZ TAKŻE: “BUJANIE W OBŁOKACH”