Prowadzimy nasz absolutnie subiektywny przegląd prasy lokalnej. Jak co tydzień Czytamy dla Państwa wszystko, co publikują lokalne media i wybieramy te informacje, które wg nas zasługują na szczególną uwagę. Gdyby Państwa zdaniem w lokalnych mediach był pomijany jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami. Poprzez formularz TWOJA INFORMACJA możecie nam Państwo sugerować zagadnienia, o jakich warto lub trzeba powiedzieć publicznie. 

„Echo Tygodnia” (nr 8/2014) postawiono pytanie o sprawiedliwość wobec pracowników Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, którym dodatek za wysługę lat jest wliczany do pensji minimalnej.

Wygląda to tak, że ci z 20-letnim stażem zarabiają 1680 zł i ci nowozatrudnieni również 1680 zł. (…) Zgodnie z prawem nie ma przeciwskazań do wliczania dodatku za wysługę lat do płacy zasadniczej, jednak sprawiedliwości w takim uregulowaniu nie ma za grosz. Zasada wliczania dodatku za wysługę lat nie jest stosowana wobec pracowników administracyjnych.

Ten sam tygodnik kończy obszerną relację z sesji Rady Miejskiej w Ziębicach cytatem z wypowiedzi burmistrza Antoniego Herbowskiego, skierowanej do jednego z prominentnych radnych.

Panie Lidku, pan wie jak ja jestem opluty. Ociekam cały. Ociekam, bo plują na mnie. Ja tam panu coś tam szczypnę, pan mnie szczypnął, ale normalnie na mnie plują. Jak się przeczyta bloga, to co tam jest jedno? Jedno wielkie plwanie.

W tygodniku „Euroregio Glacensis” (nr 9/2014) ważna wiadomość dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Rada Powiatu Ząbkowickiego podjęła uchwałę umożliwiającą na podstawie porozumienia Zarządu Powiatu z burmistrzem Ząbkowic Śląskich, utworzenie przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Sekretarz w Starostwie Powiatowym Józef Halarewicz podkreśla, że jest to wyjście naprzeciw potrzebom rodziców dzieci niepełnosprawnych (…). Dzieciom ma zapewnić codzienną, kilkugodzinną opiekę, umożliwić im wszechstronny rozwój i lepiej przygotować do spełniania obowiązku szkolnego.

W tym samym wydaniu tygodnika duży wywiad z sołtysem Bobolic Romanem Stępniem, który mówi o sukcesach i planach swojej wsi.

Wspaniałą rzeczą jest posiadanie przez nas funduszu sołeckiego, którego, z tego, co wiem, w wielu gminach nie ma. Dysponujemy kwotą ponad 17 tys. zł rocznie. Ona nam pozwala dokonywać wydatków zgodnych ze strategią gminy. I tak w ciągu czterech lat istnienia tego funduszu doczekaliśmy się dużej własnej kosiarki, kosy spalinowej, oczyszczarki chodników, odśnieżarki.

„Wiadomości Powiatowe” (nr 8/2014) publikują kolejny felieton w cyklu „Nie lubię poniedziałków”, w którym jest mowa o tym, czym są Ząbkowice dla swoich mieszkańców.

Miasto jest takie, jak jego mieszkańcy. Nie wiedząc nic o nim, nie możemy zrobić mu dobrej renomy. Można oczywiście założyć ręce, dać pole do popisu specom od promocji miasta, a potem narzekać, że wszędzie widać to samo hasło. Tak, znowu narzekać…

W tym samym wydaniu jest też mowa o problemach płacowych pracowników obsługi w ząbkowickich szkołach prowadzonych przez samorząd gminny.

Pracownicy techniczni ząbkowickich szkół skarżą się, że ich wypłata owszem mieści się w najniższej krajowej (1680 zł brutto), lecz w żaden sposób nie są brane pod uwagę przepracowane przez nich lata. (…) Zapytaliśmy burmistrza Marcina Orzeszka, czy coś wie w tej sprawie i czy podejmowane są jakiekolwiek kroki mające na celu poprawę wysokości wynagrodzenia pracowników. (…) Podjąłem decyzję, że na każdą osobę pracującą w obsłudze danej placówki zostanie przeznaczonych 200 zł.

„Gazeta Ząbkowicka” (nr 22/2014) informuje o stanowczych działaniach, które podejmuje Marcin Czerniej – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Podjąłem pewne kroki wobec firmy Veolia z racji tego, że mieszkańcy interweniowali w urzędzie. Chodzi o nieregularne wywożenie odpadów, a także o właściwe rozdysponowania koszy na odpady segregowane. (…) Zgodnie z umową firma musi przestrzegać zapisów umowy, inaczej mogą na nią zostać nałożone kary umowne, co w tym konkretnym przypadku będzie miało miejsce. Firma będzie musiała zapłacić karę w wysokości 100 tys. zł z powodu nie przestrzegania warunków umowy.

Na blogu pod hasłem „Ostrym piórem” jest wpis z datą 28.02.2014, którego autor dotyka poważnego problemu, jakim są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Nie tylko pełnosprawni ludzie żyją na świecie. ZOK postanowił zająć się sprawą, USC być może też. Władza jednak wydaje się krzyczeć: „Niepełnosprawni won z miasta!”. Zbliżają się wybory, więc zapewne władza wyciągnie jakieś asy z rękawa. Być może burmistrz spojrzy przychylnym okiem w stronę niepełnosprawnych. Sam przecież niedawno chodził o kulach i wie, gdzie może się dostać, a gdzie ma trudności. A wszystkich niedowiarków zapraszamy do przejechania się wózkiem inwalidzkim po mieście.

Portal „Doba.pl” pod datą 26.02.2014 informuje o opinii mieszkańców Ząbkowic w sprawie luster drogowych. Jest też odpowiedź magistratu.

Zarządzanie oznakowaniem pionowym w granicach dróg gminnych jest przypisane gminie. Corocznie oznakowania takie modernizujemy w zakresie na jaki pozwalają nam środki finansowe. Oczywiście wszelkie zgłaszane, potwierdzone przez nas bądź też zaobserwowane przez nasze służby nieprawidłowości w przedmiotowym oznakowaniu są na bieżąco eliminowane. Przedstawiony przypadek zostanie przez nas sprawdzony – jeśli wystąpi taka konieczność – nieprawidłowości zostaną usunięte.

W „Expressie-miejskim.pl” pod datą 01.03.2014 czytamy o ważnej inicjatywie władz kościelnych dotyczącej skarbu kultury, którego kopia jest przechowywana w Henrykowie.

Niedawno metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny podpisał wniosek o wpisanie dzieła na Listę Pamięć Świata UNESCO. W uzasadnieniu napisano, że Księga Henrykowska jest unikatem na skalę światową m.in. źródłem wymiany kulturowej i częścią historii. 10 marca oddział polskiego komitetu UNESCO ma się zapoznać się z propozycjami do światowej listy. Pamięć Świata UNESCO (Memory of the World International Register) powstał w 1992 r. Jego celem jest ratowanie najcenniejszych zabytków, dokumentów i unikatowych dzieł m.in. rękopisów, druków, inskrypcji i filmów o światowym znaczeniu historycznym.

Wybraliśmy tylko to, co uważamy za warte szczególnej uwagi. Życząc udanego nowego tygodnia „ocenę powyższych faktów zostawiamy Państwu”.  

1 KOMENTARZ

Comments are closed.