Poza świetlicą wiejską Stoszowice będą miały w niedługim czasie drugie miejsce spotkań. Jeszcze w tym roku w budynku szkolnym będą realizowane dwie inwestycje, które już jesienią br. będą służyć mieszkańcom.

Dzięki promesie na usuwanie skutków anomalii pogodowych będzie można dokonać modernizacji pokrycia dachowego na tzw. „łączniku”. Z tego, co przekazał nam wójt Marek Janikowski, nie będzie to prosta naprawa, ale wykonanie nowego i estetycznego zadaszenia fragmentu obiektu po byłej szkole. Na ten cel Gmina otrzymała 200 tys. zł. Kolejnym przedsięwzięciem będzie wybudowanie obok tego obiektu nowoczesnego boiska tartanowego oraz dobrze wyposażonego placu zabaw. Trzeba dodać, że analogiczny plac zabaw powstać ma także w Przedborowej. Na oba projekty, które będą realizowane w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich, samorząd otrzymał 370 tys. zł. Boisko i oba place zabaw mają być wykonane jeszcze przed wakacjami, co oznacza, że latem najmłodsi mieszkańcy obu miejscowości otrzymają nowe miejsce spotkań, które obecnie swoim wyglądem do tego nie zachęca. Wpisuje się to w strategię budowania wizerunku Gminy Stoszowice, jako miejsca spotkań, o czym już u nas pisaliśmy.

Wójt Marek Janikowski mówi też, że nowy dach nad „łącznikiem” to początek adaptacji obiektu poszkolnego do potrzeb mieszkańców. W nowym regionalnym programie operacyjnym Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020 mają być dostępne środki na inwestycje umożliwiające lepszą i wydajniejszą gospodarkę energiami odnawialnymi. To stanowi szansę na zdobycie dużych środków unijnych, dzięki którym cały obiekt będzie mógł być poddany termomodernizacji. Może to go zbliżyć do parametrów, jakie osiąga Szkoła w Budzowie, która jest budynkiem energetycznie pasywnym. Jak już pisaliśmy n naszym portalu, bardzo wyraźnie obniża to koszty utrzymania oraz poprawia warunki przebywania w nim. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów użyteczności publicznej.