Usłyszymy najpiękniejsze romanse cygańskie i rosyjskie oraz pieśni bałkańskie. Zobaczymy fascynujący i żywiołowy taniec.

Przedstawienie pt. „Romanse w cieniu skrzypiec…” realizowane jest z udziałem wybitnych instrumentalistów pod kierownictwem Michała Półtoraka – wirtuoza skrzypiec z „Piwnicy Pod Baranami” oraz utalentowanych i charyzmatycznych sióstr Justyny i Magdaleny Matkowskich. Muzyczno – taneczny spektakl obejrzymy w najbliższą niedzielę 23 lutego 2014 r. o godz. 19:30 w Ząbkowickim Ośrodku Kultury.