Ząbkowice są w „elitarnym” klubie polskich miast, w których czci się postać Izaaka Naftalego Botwina. Jest patronem ulicy łączącej kilka innych ulic: Krzywą, Ciasną, Armii Krajowej, Dolnośląską i Proletariatczyków.

Kim był człowiek, którego uhonorowano w Ząbkowicach ulicą? Jak można przeczytać w kilku dostępnych w sieci źródłach Izaak Naftali Botwin urodził się w 1905 r. w Rudach Strzeleckich (obecnie Ukraina). Był m.in. członkiem Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce oraz członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W lipcu 1925 r. wykonując polecenie partyjne, zastrzelił w trakcie przesłuchania przez sąd Józefa Cechnowskiego – agenta polskiej Defensywy, czyli Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zajmującego się wywiadem i kontrwywiadem. Cechnowski, realizując rozkazy legalnej struktury państwa polskiego przeniknął do KPZU i wydał policji czterech jej członków. Cechnowskiego wcześniej próbowali zabić inni komuniści Władysław Hibner, Władysław Kniewski i Henryk Rutkowski. Zorganizowany przez nich zamach nie powiódł się. Za zabójstwo funkcjonariusza państwowego Botwin został skazany przez sąd na karę śmierci i w sierpniu 1925 r. rozstrzelany. Jego śmierć Władysław Broniewski opisał w wierszu pt. „Na śmierć rewolucjonisty”. Imieniem Botwina nazwano w 1936 r. jedną z kompanii w międzynarodowej brygadzie, którą dowodzili – realizując  politykę stalinowską na Półwyspie Iberyjskim – sowieccy i polscy komuniści w trakcie wojny domowej w Hiszpanii.

Przypomnijmy – artykuł 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.  Mimo to wciąż występują w Polsce nazwy ulic, placów, skwerów będących formą okazywania czci dla ideologii komunistycznej i jej reprezentantów. Nazwę traktu imienia komunisty, jakim był Botwin, zmienił np. w 1998 r. Rembertów, gdzie podobnie jak w Ząbkowicach, ulica przecinała w linii wschód – zachód kilka innych ważnych arterii. Naftali Botwin nadal ma swoją ulicę we Wrocławiu, Pieszycach i Ząbkowicach.