Odpowiadając na sugestie i zapytania, wyjaśniam, że jako wydawca portalu społecznościowo – informacyjnego ZĄBKOWICE4YOU.PL nie zdecydowałem się na udział w przetargu ogłoszonym przez Gminę Ząbkowice Śląskie na „publikację ogłoszeń prasowych w prasie i na portalach internetowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik do ogłoszenia o przetargu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 stycznia 2014 r. ustalała możliwość złożenia oferty operatorom serwisów internetowych jedynie w dwóch z sześciu opcji zamówienia.

W obu przypadkach warunki te wymagały prowadzenia portalu o „zasięgu” szerszym, niż Powiat Ząbkowicki z uszczegółowieniem na inne powiaty, w tym jeden powiat spoza województwa dolnośląskiego. Kryteria te „idealnie” odpowiadają charakterystyce dwóch innych działających portali. Portal ZĄBKOWICE4YOU.PL działa zaledwie dwa miesiące, nie może zatem „konkurować” z innymi portalami pod względem statystyk oglądalności za cały 2013 r., aczkolwiek wyniki rejestrowane przez niezależny system Google wskazują na wysoki i rosnący udział tzw. „unikalnych użytkowników”. Ponadto portal ma systematyczne (codzienne) odsłony na Facebook’u i Twitterze.

Portal ZĄBKOWICE4YOU.PL ma siedzibę w Ząbkowicach Śląskich i jest skoncentrowany wyłącznie na tym, co dzieje się i jest ważne dla terenu Powiatu Ząbkowickiego, w tym dla Mieszkańców i osób przybywających do Gminy Ząbkowice Śląskie. Nie absorbujemy naszych Czytelników koniecznością wyławiania informacji z terenu Powiatu Ząbkowickiego wśród innych zasobów. Te cechy „tematycznej lokalności” portalu paradoksalnie eliminowały ZĄBKOWICE4YOU.PL z udziału w składaniu ofert. Uniemożliwiał równocześnie porównanie oferty cenowej portalu z innymi ofertami.

Prowadzony przeze mnie portal ZĄBKOWICE4YOU.PL jest otwarty na współpracę ze wszystkimi samorządami w Powiecie Ząbkowickim. Dotyczy to również Gminy Ząbkowice Śląskie, zwłaszcza prawa jej Mieszkańców do rzetelnej informacji i wymiany poglądów.

Krzysztof Kotowicz

redaktor naczelny

ZĄBKOWICE4YOU.PL

Ząbkowice Śląskie, 31 stycznia 2014 r. 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

“BY MIESZKANIEC GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NIE MUSIAŁ BŁĄDZIĆ PO PORTALU”

AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA

W świetle ogłoszonego w dniu 20 lutego 2014 r. rozstrzygnięcia przetargu na „publikację ogłoszeń prasowych w prasie i na portalach internetowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich”, podtrzymuję treść mojego oświadczenia zamieszczonego na portalu ZĄBKOWICE4YOU.PL z 31 stycznia br.

Podzielam też opinie, że postępowanie zrealizowane w ramach prawa zamówień publicznych przez władze Gminy Ząbkowice Śląskie miało charakter preferujący niektóre podmioty operujące na rynku medialnym. Budzi to wątpliwość co do celowości i gospodarności dysponowania środkami publicznymi oraz obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie przez osoby reprezentujące Gminę Ząbkowice Śląskie. Stwierdzam to z przykrością.

W tym kontekście zwracam się do radnych Rady Miejskiej, aby w ramach swoich uprawnień zweryfikowali przebieg całego postępowania przetargowego. Wyrażam też nadzieję, że w przypadku innych przetargów nie ma obaw co do otwartości i obiektywizmu prowadzonych postępowań.

Krzysztof Kotowicz

redaktor naczelny

ZĄBKOWICE4YOU.PL

Ząbkowice Śląskie, 21 lutego 2014 r.

5 KOMENTARZE

  1. Ja czegoś nie do końca rozumiem, chyba właśnie Gmina powinna ograniczać się do swojego terenu, a nie poza niego wychodzić?

  2. Dlaczego ogłaszany w szybkim tempie przetarg na obsluge medialna pana burmistrza pozostaje bez rozstrzygnięcia?

  3. […] W opublikowanej dzisiaj aktualizacji Oświadczenia wydawcy portalu ZĄBKOWICE4YOU.PL czytamy m.in.: „postępowanie zrealizowane w ramach prawa zamówień publicznych przez władze Gminy Ząbkowice Śląskie miało charakter preferujący niektóre podmioty operujące na rynku medialnym. Budzi to wątpliwość co do celowości i gospodarności dysponowania środkami publicznymi oraz obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie przez osoby reprezentujące Gminę Ząbkowice Śląskie.”   […]

Comments are closed.