Koncepcja zagospodarowania placu przed kościołem Sióstr Klarysek przylegającego do odnowionej niedawno ul. Grunwaldzkiej była pierwszym wątkiem poruszonym podczas pierwszego w tym roku spotkania Klubu Regionalnego Ziemi Ząbkowickiej.

Zdaniem Jerzego Organiściaka, który przedstawił wizualizację pomysłu, na placu tym powinny być usytuowane figury Męczenników Dominikańskich. W opinii J. Organiściaka, figury posadowione na piaskowcowych postumentach mogłyby otaczać usytuowany w centrum placyku postument z krucyfiksem. Tak ułożona „wysepka” mogłaby być wypełniona zielenią płożącą, dzięki czemu miejsce to nabrałoby przyjaznej formy. W tym miejscu warto przypomnieć, że figury ząbkowickich dominikanów były poddane gruntownej renowacji już w 2008 r. i od tego czasu są zdeponowane w Izbie Pamiątek Regionalnych. W trakcie omawiania tej kwestii wywiązała się dyskusja wokół realizowanego na placu prywatnego przedsięwzięcia, które zdaniem niektórych uczestników spotkania swoich charakterem zaburza ład architektoniczny placu (do tej sprawy wrócimy na naszym portalu).

W kolejnej części spotkania Kamil Pawłowski (na zdjęciu) przedstawił bardzo bogaty w treści referat dotyczący zasobów archiwalnych dotyczących historii Ząbkowic Śląskich. Przeprowadzona przez tego młodego badacza kwerenda ujawniła i pozwoliła ile jest dostępnych jest w archiwach państwowych materiałów, na podstawie których można byłoby podjąć dzieło napisania kompleksowej monografii o historii miasta, liczącej już ponad 725 lat. W tym punkcie wrócił omawiany już poprzednio projekt opracowania i wydawania „roczników ząbkowickich”. Wszyscy obecni zgodni byli, że ten projekt zasługuje na szczególną uwagę i powinien być uwzględniony w tegorocznych planach samorządu gminnego.

Gościem spotkania Klubu Regionalnego była Teresa Gabrysz – wieloletnia nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwróconej. Była to pierwsza placówka oświatowa w Powiecie Ząbkowickim i druga na Dolnym Śląsku, jaka została ustanowiona po przejęciu terenu przez nową administrację po II wojnie światowej. Wspominając swoje osobiste doświadczenia, Teresa Gabrysz przybliżyła historię zasiedlania wsi Procany (tak wówczas nazywała się Zwrócona) przez polskich osadników. Nawiązała także do przemian jakie zachodziły w środowisku wiejskim przez kolejne lata w okresie PRL, a także już po 1989 r.

Na zakończenie spotkania Jerzy Organiściak poinformował, że rok 2015 będzie okazją do obchodów 70-lecia polskiej administracji w Ząbkowicach. Podtrzymał inicjatywę zwołania światowego zlotu Ząbkowiczan – o czym już pisaliśmy na naszym portalu – i podzielił się sugestią, iż wspomniana rocznica może być dobrą okazją do promocji Ząbkowic oraz całego powiatu.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZTS wygrywa
Następny artykułMiłość i Kapitalizm
Zabkowice4YOU.PL to mobilny portal, na którym znajdziesz praktyczne informacje dotyczące tego, co dzieje się na terenie Powiatu Ząbkowickiego. Podajemy to, co ważne w życiu publicznym i gospodarczym, istotne w sferze aktywności społecznej, interesujące w dziedzinie kultury i sportu.

5 KOMENTARZE

  1. […] Jak już kilka dni temu pisaliśmy, wśród części osób zajmujących się na co dzień propagowaniem walorów krajobrazowych i turystycznych Ziemi Ząbkowickiej, kontrowersje budzi prowadzona przy ul. Grunwaldzkiej prywatna inwestycja. Starsi pamiętają, że był tam kiedyś sklep z dywanami, wcześniej jeszcze można tam było kupić artykuły konfekcyjne przeznaczone dla dzieci. Ostatnio był tam second hand. Obecnie toczą się tam prace remontowe i dawny pawilonik handlowy przybiera nowy kształt. […]

  2. […] Wojtyła będzie mówił o architekturze i wyposażeniu ząbkowickiego kościoła i klasztoru. Znany Czytelnikom naszego portalu Kamil Pawłowski ukaże kronikę miejską Martina Koblitza jako źródło dziejów klasztoru […]

Comments are closed.