Spotkanie, którego gościem miał być wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości poseł Mariusz Kamiński, odbyło się bez jego udziału. Jak wyjaśnili organizatorzy, do nieobecności byłego szefa CBA przyczyniła się fatalna pogoda, powodująca poważne opóźnienie w podróży do Ząbkowic. 

Gospodarzem spotkania była posłanka PiS Anna Zalewska. Na wstępie określiła siebie jako jedyną przedstawicielkę parlamentarnej opozycji w okręgu wałbrzyskim. Parlamentarzystka w dynamicznym wystąpieniu mówiła o głównych kierunkach swoich zaangażowań w Sejmie. Priorytetowym jest problematyka pozyskiwania i przetwarzania energii odnawialnej oraz unijne finansowanie projektów w tej dziedzinie. Anna Zalewska poinformowała przy tym, że jej partia zabiega o takie kształtowanie alokacji środków, jakie Polska ma uzyskać z Unii Europejskiej, aby beneficjentami programów dotyczących energii odnawialnej mogli być prywatni inwestorzy tego typu instalacji, a nie tylko wielkie konsorcja energetyczne. Nawiązując do uchwalonego niedawno przez Parlament Europejski budżetu UE na lata 2014 – 2020, zwróciła uwagę na przesunięcie ciężaru unijnych dotacji z dotąd realizowanych projektów lokalnych na inwestycje kontynentalne (jeśli chodzi o infrastrukturę) oraz na szeroko interpretowaną sferę innowacyjności, co – w jej opinii – oznaczać będzie także preferencje dla dużych instytucji naukowo-badawczych. Niepokojącym zjawiskiem w już dostępnych rządowych wypowiedziach jest – zdaniem posłanki – nacisk na tzw. „politykę równości płci”, co w praktyce oznacza wprowadzanie ideologii gender np. w mających powstać przedszkolach i innych placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Jako fatalny posłanka określiła stan służby zdrowia w Polsce, także w naszym regionie oraz wiszący nad pokoleniem 40- i 50-latków problem dramatycznie niskich świadczeń emerytalnych, co wynika z polityki koalicji PO-PSL.

Odpowiadając na pytania obecnych na zapowiadanym przez nasz portal spotkaniu, które odbyło się w Ząbkowickim Ośrodku Kultury, poseł Anna Zalewska mówiła o braku w naszym kraju, stabilnego i nastawionego na dobro człowieka prawodawstwa oraz o najważniejszych politycznych planach PiS w kontekście rozpoczynającego się cyklu wyborów (w tym kontekście zachęcała do szerokiego i aktywnego udziału w jesiennych wyborach samorządowych). Ustosunkowała się też do zapytań dotyczących lokalnych problemów. Na sali byli bowiem obecni mieszkańcy ze wszystkich powiatów okręgu wałbrzyskiego. Na przykład w kwestii powstawania supermarketów zaznaczyła, iż zdaniem PiS wielkopowierzchniowe obiekty handlowe powinny być traktowane pod względem podatkowym tak samo, jak i inne podmioty prowadzące handel. W sprawach wskazujących na sitwowość czy kumoterstwo w samorządach gminnych czy powiatowych, zdaniem posłanki, najskuteczniejszym mechanizmem zmiany tych negatywnych zjawisk jest liczny i aktywny udział mieszkańców poszczególnych miejscowości w wyborach.