120-metrowy odcinek chodnika wzdłuż ul. 3 Maja – jednej z najważniejszych i najbardziej ruchliwych arterii Złotego Stoku, tuż przed Bożym Narodzeniem, będzie jak nowy.

Gmina uporządkowała już wcześniej instalację wodociągową biegnącą pod chodnikiem, zaś Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która jest właścicielem tej drogi wojewódzkiej, zdecydowała, iż z tegorocznych rezerw budżetowych, sfinansuje ułożenie nowego chodnika. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podbudowy pod nową nawierzchnię chodnika. Po zakończeniu robót poprawi się nie tylko bezpieczeństwo pieszych, ale ich komfort.